Ingenjör i fabrik, studerar ritningar - ERP för konstruktion och design

Komplett digital lösning för konstruktions- och designföretag

Vid sidan av själva konstruktionen är projekthantering (bestående av planering, styrning och övervakning) och projektimplementering två av hörnstenarna för konstruktions- och designföretag. Rätt programvarustöd är en viktig framgångsfaktor i dessa projekt. Visserligen kommer ERP-system (i branschspecifika versioner) fortfarande vara i centrum av den interna IT-strukturen, men de kommer stödjas av en ökad digitalisering och automatisering av programvara, sensorer, appar och plattformar. Detta innebär en enorm optimeringspotential för hela verksamhetsprocessen. Digitaliseringen kommer skapa nya möjligheter och krav på både människor och maskiner; från fullständig integration med Microsoft Office-systemen för att skapa offerter, via projektredovisning och direktaccess till relevanta beräkningar i alla skeden av projektet; till aktiv resursplanering.

Toppmodern programvara för din digitala verksamhet

Med rätt ERP-system kan du lägga grunden för företagets digitala framtid redan idag, men trygg i vetskapen att du behåller kontrollen. COSMO CONSULT fokuserar på de ämnen som är viktiga för framtiden och vi ger dig gärna råd och arbetar tillsammans med dig för att utveckla din individuella vision av framtiden. Vi samarbetar till exempel med Fraunhofer Institute vilket betyder att vi enkelt och kostnadseffektivt kan göra IoT tillgängligt för små och medelstora företag, samtidigt som vi styrs av dina specifikationer.

Att kunna genomföra en implementation av Industri 4.0 i molnet är inte det viktigaste. Det som är viktigt är att redan nu ha kunskap om vilka system som kommer kunna hantera framtida scenarier och som kan underlätta integrationen av Industri 4.0 i ditt nuvarande systemlandskap. Med COSMO CONSULT har du en partner vid din sida som kommer ta itu med dessa frågor och som kommer ge dig goda råd och praktisk hjälp.

…och exakt då du vill ha det!

En lösning för alla verksamhetsområden

COSMO CONSULT har utvecklat en branschlösning specifikt för konstruktions- och designföretag som stödjer alla operativa behov, speciellt projektplanering och projekthantering och som frigör dig till att fokusera på kärnverksamheten. COSMO CONSULTs industrilösning erbjuder allt du behöver för att skapa specifikationer, inköp, säkra externa leverantörer eller finans- och kostnadsredovisning. Alla processer så som preliminär budget, offerthantering och orderläggning, personal- och resursplanering, tidrapportering, fakturahantering och inköp hanteras med den projektrelaterade industrilösningen från COSMO CONSULT. Ytterligare en fördel är CAD-integrationen som sömlöst kopplar ihop konstruktionen med ERP-systemet. 

Lösningen ger också ett dubbelriktat gränssnitt till Microsoft Project, så att du kan samarbeta i projekt med leverantörer och sedan importera resultaten tillbaka till ERP-systemet. 

Sömlös integration med Microsoft Office

Fördelarna med en sömlös integration med Microsoft Office är uppenbara:  Du kan till exempel göra dataändringar genom att exportera data till Excel, redigera dem där och sedan importera tillbaka dem till affärssystemet. Denna import genomgår rimlighetskontroller så att endast giltig data skickas till Microsoft Dynamics. Genom att använda det dubbelriktade gränssnittet till Microsoft Project kan du samordna planeringen med dina leverantörer och förändringarna hamnar även i ERP-systemet. Att använda Microsoft SharePoint-teknologi för dokumentation är också en del i processen. Detta är ett intuitivt dokumenthanteringssystem och integreras med Microsoft Dynamics och fungerar som ett centralarkiv för alla typer av dokument. Du använder helt enkelt ”drag-&-drop” för att arkivera dokument här. Du kan också initiera, skicka och arkivera inlägg (i pdf-format) direkt från ERP-systemet. Dessutom fungerar Sharepoint som intranät och hjälper dig att organisera projektarbete mellan avdelningar.

Var på säkra sidan med COSMO CONSULT

Vi har länge haft ett nära samarbete med kunder som är tjänsteleverantörer för att säkra att vår industriprogramvara och våra konsulttjänster uppfyller kraven i branschen. Våra många framgångsrika projekt är bevis på vår expertis. Så du kan känna dig trygg med att vår industrilösning är testad in i minsta detalj och har fått ett godkännande av de verkliga experterna – användarna. 


Samtidigt har COSMO CONSULT även ett nära samarbete med Microsoft för att försäkra att våra industrilösningar uppdateras med den senaste mjukvaruutvecklingen. Alla branschlösningar som erbjuds av COSMO CONSULT är testade och certifierade av Microsoft. 

Din väg till den nätverksvärlden

Digitalisering är inte allt. Det är också viktigt att de olika IT-systemen fungerar tillsammans, helst utan besvär. COSMO CONSULT är den perfekta partnern för att leverera hela er Microsoft Dynamics-portfölj. 

Låter detta intressant?

Kontakta oss (via telefon eller e-post) för att diskutera hur COSMO CONSULT kan hjälpa dig att få ut mer av din verksamhet. Vi ser fram emot att höra av dig.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail