Industri 4.0 & IoT, Digitalisering, ERP

Trender inom tillverkningsindustrin 2021

COSMO CONSULT27/04/2021

Precis som alla andra branscher genomgår tillverkningsindustrin just nu en snabb och omvälvande förändring. Ny teknik har fört in tillverkningen i vad som kallas för Industri 4.0. men även nya kundbeteenden påverkar. Det här skapar naturligtvis nya krav och förutsättningar för tillverkare. Ska du kunna bli framgångsrik inom den nya produktionen behöver du känna till vad som är på gång och vad som väntar. Därför har vi samlat ihop de senaste trenderna (utifrån rapporter från bland annat Industry Week och GP Bullhound

Här får veta vad du behöver ha kunskap om för att ligga steget före med din tillverkning.

 

Smart tillverkning växer kraftigt

Industri 4.0 handlar om automatisering, sammankoppling, AI, maskininlärning och big data. Smart tillverkning bygger på att koppla ihop den fysiska tillverkningen med modern digital teknik för att få ett samverkande ekosystem. Det handlar om att ha en uppkopplad produktion som använder information och intelligent teknik för att kunna erbjuda en snabbare och mer anpassad tillverkning.

Marknaden för smart tillverkning växer kraftigt. Hittills har den dominerats av större industrier, men i och med att tekniken blir allt smartare och mer tillgänglig kan även mindre tillverkare gå över till den här typen av uppkopplad, digital produktion. Det innebär att tillverkare av alla storlekar kommer att satsa mer på digitala verktyg, metoder för att samla in och analysera information samt fokusera mer på forskning och utveckling. Tillverkningsföretagen kommer också att investera i nya plattformar som möjliggör det här.

 

Snabbare produktcykler

Dagens kunder har nya krav på sina produkter. De vill kunna få personligt anpassade produkter och de vill ha dem fort. Det här innebär att tillverkning kommer att gå mer mot unika och anpassade produkter och en snabb produktcykel.

Det här ställer nya krav på verktygen i produktionskedjan. Alla delar behöver kunna kommunicera och samarbeta, till exempel behöver det bli möjligt att kunna skicka design från CAD direkt till produktionslinjen. Eller att koppla in en produktkonfigurator där kunden tillsammans med säljaren kan se vilka varianter som är möjliga att tillverka samt vad de kostar. Med den här typen av smarta produktionsverktyg blir tillverkning mer agil och produktcyklerna allt kortare.

5G möjliggör effektiva automatiserade tillverkningsprocesser

När vi pratar 5G tänker de flesta säkert på snabbare uppkoppling på mobilen som möjliggör snabbare överföring av data (och därmed högre kvalitet på streamad media), men den verkliga potentialen för 5G finns inom tillverkningen.

Med en snabb uppkoppling kan maskinerna inom tillverkningen föra över stora mängder data snabbt. Det här ger en enklare och kraftfullare automatisering av olika tillverkningsprocesser (inte minst inom komplex tillverkning). Det gör det också enklare att använda smarta verktyg som AI och maskininlärning när datamängderna inte längre är en bromskloss. Överlag kan snabba 5G-uppkopplingar leda till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar i tillverkningen.

Tjänstefiering av produkter

Redan nu är det många tillverkande företag som ökar omsättningen tack vare eftermarknader som reservdelar, support och garanti. Nu är det här på väg att bli en ny affärsmodell: XaaS – everything as a service. Med smart och flexibel teknik blir det möjligt att erbjuda produkter som en tjänst fullt ut, till exempel att kunderna köper tjänsten ett bra inomhusklimat istället för produkten en klimatanläggning.

Den här nya affärsmodellen blir möjlig mycket tack vare ny teknik som maskininlärning och Internet of Things. Det gör att hela modellen kan automatiseras och tjänsterna i den optimeras. När en produkt går över till att bli en prenumerationstjänst ändras också relationen till kunden. Istället för att tillverkaren bara är en fabrik som spottar ur sig varor blir den ett B2B2C-företag med en långsiktig och nära relation till sina kunder.

Effektivare produktionskedja med AI

Artificiell intelligens håller redan nu på att effektivisera tillverkarnas produktionskedja. De tillverkande företag som satsat på AI räknar med att öka sin produktivitet med minst tio procent tack vare att komplexa processer kan förenklas.

Olika AI-lösningar, som till exempel intelligenta affärssystem med smarta AI-assistenter, kan bearbeta data, identifiera mönster och ta fram strategier för en produktiv tillverkning och tester. Den tillverkare som samlar all sin data i ett modernt affärssystem kan använda informationen från lager, leverantörer och artiklar som input och få ut insiktsfulla prognoser. Det leder till en mer agil och slagkraftig produktionskedja.

AI kan inte bara effektivisera tillverkningsprocesserna. Artificiell intelligens kan även skapa nya processer, till exempel för kvalitetsförbättring, behovsplanering och prognoser. Det blir mycket enklare att vara innovativ och förutseende när informationen nyttjas optimalt och på ett smartare sätt än vad någon människa hinner med.

Kundupplevelsen blir en konkurrensfaktor

Tillverkning handlar inte längre om maskiner som producerar produkter. Det handlar mer än någonsin om människor som hjälper människor. Tillverkarna behöver bli mer lyhörda och förstående. Kunna hjälpa sina kunder att formulera vad de vill ha och visa dem vilka möjligheter som finns. Tillverkningstekniken kanske blir smartare men själva tillverkarna behöver bli mer mänskliga.

Smart teknik hjälper till att ge kunderna det bemötande de förväntar sig, till exempel går det att göra dem delaktiga i tillverkningsprocessen via en produktkonfigurator. Och med ett intelligent system där det är lätt att hämta ut aktuell information kan kunden alltid hållas uppdaterad. Även nya affärsmodeller (XaaS) hjälper till att skapa en djupare och mer långsiktig relation mellan tillverkaren och kunden.

Verktygen för att möta framtiden

Eftersom det är den nya tekniken som driver utvecklingen och trenderna inom tillverkning behövs även ny teknik för att kunna hänga med i den här utvecklingen. För dig som tillverkare är det mer eller mindre avgörande att du digitaliserar verksamheten och omfamnar de möjligheter och de verktyg som låter dig jobba smartare.

Affärssystemet har länge varit en lösning som automatiserar processer och nyttjar data så effektivt som möjligt. Nu finns det branschanpassade lösningar som ger dig mer flexibilitet och låter dig ta kontroll över de nya förutsättningarna. Oavsett om du arbetar med kundorderstyrd eller projektorienterad tillverkning finns det anpassade branschlösningar som stödjer dina processpecifika krav och låter dig fokusera på att möta framtiden på ett så smart sätt som möjligt. Vill du veta mer om det här så ta bara kontakt med oss så berättar vi mer om alla möjligheter.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera