Digitalisering, ERP

Få en smartare tillverkning med hjälp av produktionsrapportering

COSMO CONSULT29/04/2021

Relevant och aktuell data leder till förbättringar och du får viktig data om din produktion från produktionsrapporterna. När du har full kontroll på din produktionskedja kan du finslipa den för att få bättre vinst och nöjdare kunder.

Så här kan du använda COSMO CONSULTs branschorienterade helhetslösningar för en mer effektiv tillverkningsprocess med mindre svinn, färre misstag, mer kontroll och en stabilare produktionskedja. Produktionsrapporteringen är viktigare än du tror för det här.

Så här förbättrar produktionsrapporteringen din tillverkning

Det finns ett motto som aldrig slår fel: mät det du vill förbättra. Vill du ha samma resultat som vanligt, kör på som vanligt. Vill du däremot effektivisera din produktion, göra den mer flexibel och framtidssäker samt få bättre marginaler; då ska du granska och mäta allt i den.

Ett av de smartaste verktygen du har för att göra det här är din produktionsrapportering. Den ger dig en faktabaserad grund för att optimera produktionskedjan. När du har full koll på förbrukning, utflöde, tidrapportering, svinn och så vidare kan du effektivisera din produktion. Det här leder till en rad med fördelar.

 • Du kan förbättra din kapacitet. Ska du kunna hantera alla dina ordrar och möta kundkraven behöver du ha en optimal kapacitet. För det behöver du ha insikt i produktionen. Vad finns det för resurser och material? Vad är tidsåtgången per order? Hur ser väntetiderna vid maskinerna ut? När går det att leverera? Hur löser ni fel och problem? Produktionsrapporteringen ger dig underlaget för att kunna svara på de frågorna.
 • Onödiga kostnader går att kapa när du ser de detaljerade kostnaderna per order, medarbetare, operation m.m. Ligger produktionskostnaderna höga på grund av till exempel övertid kan rapporteringen hjälpa till att planera skiften bättre. Många tillverkningsföretag har kunnat förbättra sin produktivitet betydligt när de kan se hur de kan nyttja personal, maskiner och material mer effektivt.
 • Det ger dig en högre produktkvalitet. Produktionsrapporteringen hjälper dig att reagera på kvalitetsproblem snabbare. Du kan lättare hitta flaskhalsarna och minska driftstoppen. Du får en insikt i hur din utrustning mår och kan utföra proaktivt underhåll som ökar livslängden och minskar felen. Du får även ut information på hur fördelningen mellan godkända och underkända produkter ser; inklusive kassationsorsak så att du kan åtgärda felaktiga delar.
 • Du utgår från data och logik när du utvecklar din verksamhet. Det kan kanske låta självklart, men många företag lutar sig mer mot magkänslan och erfarenheter. Visst har det sin plats i allt företagande men grunden behöver utgå från relevant data. Den som inte tar till vara på rapporteringen bygger upp en magkänslevana där det blir allt svårare att göra korrekta bedömningar, blicka framåt och förutse förändringar. Det blir lättare för dig att vara strategisk när du vet exakt hur nuet ser ut.
 • När vi ändå är inne på strategier. Bra data leder till bra beslut. När den här datan finns tillgänglig för alla i ett affärssystem kan alla delar av verksamheten nyttja den. Ledningen kan använda den till att ta bättre beslut och de som arbetar direkt i produktionskedjan kan se hur de kan göra förbättringar i realtid.
 • Det skapar bättre kundrelationer. Hög kvalitet, snabba leveranstider och en problemfri produktion skapar nöjda (och återkommande) kunder. När du har en ordentlig översikt över din produktion blir det dessutom lättare att möta kundernas nya och unika behov.

Effektiva industrilösningar ger bättre produktionsrapportering

På COSMO CONSULT vet vi hur viktigt det är med rätt verktyg för rätt verksamhet. Varje bransch har sina unika behov och utmaningar. Inte minst tillverkningsbranschen. Framför allt i dagsläget då vi går mot en mer agil produktion som ställer högre krav på flexibilitet och anpassning. Utifrån våra erfarenheter av det här har vi paketerat branschorienterade helhetslösningar baserade på Microsofts affärssystem.

De här lösningarna ger både en gedigen basfunktionalitet för hela verksamheten samtidigt som det finns en stor flexibilitet i hur systemet går att anpassa efter produktionen. Vi har skapat specifika lösningar för bland annat projektorienterad och kundorderstyrd tillverkning. Oavsett hur du jobbar i din produktion så kan de branschanpassade systemen hjälpa dig med kapacitetsplanering, orderhantering, varianthantering i produktionen samt att få full insikt i dina processer så att du kan effektivisera dem.

En annan fördel med de branschanpassade lösningarna är att de finns som molnlösningar. Det innebär att du kan få den samma funktioner och kraft som det klassiska affärssystemet, fast på ett smidigare sätt. Ett molnbaserat ERP-system ger dig högre säkerhet och mer flexibilitet samtidigt som du slipper tidskrävande implementeringsprocesser. Du kan snabbt komma igång med en smartare produktion.

Vår molnmodell ger dig branschspecifika funktioner baserade på våra beprövade Microsoft-licensierade branschlösningar. Perfekt anpassade till ditt företags specifika behov

Så här fungerar produktionsrapporteringen i affärssystemet

COSMO CONSULTs branschanpassade lösningar är byggda just för att ge tillverkande företag en realtidsöversikt över hela verksamheten. Produktionsrapporterna i systemets Supply Chain-funktioner är bara ett av de verktyg lösningen ger dig. De ger dig information om bland annat:

 • Produktionen. Om den är startad, men inte avslutad eller flyttad.
 • Produktionskontroll, förfrågningar och rapporter
 • Rapporter för bland annat plocklistor och ruttkort
 • Kostnadsanalysrapporter och kostnadsberäkningar
 • Kostnad och tidsåtgång per enhet

Det är dessutom möjligt att koppla ihop rapporteringen med Business Intelligence. Det kan ge dig rapporter med information som hjälper dig att fatta smartare beslut, få insikter i din produktionsprestanda och andra affärskritiska faktorer som hjälper dig att ta rätt steg framåt.

Självklart är vi på COSMO CONSULT med och vägleder dig så att du kan få ut största möjliga nytta ur systemet. Den roligaste biten av vårt jobb är när vi får se hur mycket mer du kan få ut av din produktion och samtidigt ha roligare på jobbet. Vill du veta mer om hur det går till, hör gärna av dig till oss!

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera