Industri 4.0 & IoT, Digitalisering, ERP

5 fördelar med ett modernt affärssystem för tillverkningsföretag

COSMO CONSULT AB18/10/2019

Tillverkningsindustrin har upplevt en stor tillväxt de senaste åren. Till stor del har det med bättre automatisering och affärssystem att göra. Tillverkningsindustrin är även en bransch som ständigt är konkurrensutsatt och varenda liten sak ni kan göra för att få ett litet övertag mot era konkurrenter är därför något som ni inte bör missa.

Att ha ett integrerat affärssystem kan innebära bättre produktivitet, effektivitet, ökad försäljning och leda till bättre affärsbeslut. Ett bra affärssystem ger er full kontroll över samtliga delar i er verksamhet, inklusive resurser, drift, rapportering, försäljning, marknadsföring, bokföring och ekonomi.

Om ni läser det här blogginlägget har ni antagligen funderat på att skaffa ett affärssystem, eller så har ert gamla affärssystem blivit omodernt. Här är fem fördelar med ett modernt affärssystem för tillverkningsföretag:

1. Automatisera och effektivisera affärsprocesser

Ett modernt affärssystem effektiverar affärsprocesser och möjliggör automatisering för tillverkningsföretag. Genom att effektivisera era affärsprocesser samlar ni all er data på ett och samma ställe, vilket innebär att ni får full insyn i alla delar i organisationen (utveckling, design, lager, upphandling, produktion, ekonomi, försäljning, leverans och mycket mer). Dessutom får ni full insyn i era processer och rapporter kan genereras både manuellt och automatiskt. Det innebär bättre effektivitet, produktivitet och ert företag får det stöd som det behöver för att på ett heltäckande sätt möta era kunders behov och krav.

Fördelarna med automatiserade processer är många och samtliga handlar om att frigöra resurser. Det är de främsta anledningarna till hur automatiserade processer kan effektivisera er verksamhet:

  • Kvalitet och upprepning: automatisering garanterar att saker och ting görs på samma sätt, om och om igen. Det leder i sin tur till högre kvalitet och pålitliga resultat.
  • Tidsbesparingar: manuellt arbete tar tid. När ni inte längre behöver spendera tid på tidskrävande uppgifter frigörs tid som kan läggas på att föra verksamheten framåt.
  • Bättre mätvärden: automatiserade processer kontrolleras av arbetsflöden som ni själva har skapat, vilket innebär att resultaten blir lättare att mäta och sedan förbättra.
  • Reducerade kostnader: ett företags anställda är deras viktigaste resurs och om den resursen används på ett ineffektivt sätt innebär det att pengarna kastas i sjön. Låt dina anställda göra det som de gör bäst och låt maskinerna göra det som de gör bäst!

2. Snabbare anpassning till en dynamisk marknad

Ett modernt affärssystem begränsar sig inte till själva affärssystemet utan möjliggör ett effektivt utbyte av information med andra applikationer både inom och utanför den egna organisationen. Det hjälper er även att hantera och analysera indata från era användare för att på ett bättre sätt planera, justera och anpassa er efter föränderliga marknader. Vid uppgradering av affärssystem är det viktigt att kartlägga vilken information som är väsentlig för er och hur det ska användas i affärssystemet. Som beslutsfattare får ni sedan tillgång till automatiskt genererade rapporter som gör det lättare att visualisera hur marknaden faktiskt ser ut och hur trenderna förändras.

3. Bättre förutsättningar för att fatta strategiska beslut

Ett heltäckande affärssystem förbättrar hela organisationens beslutsfattande. Tack vare nya insikter och möjligheten att visualisera resultat fattar ni beslut som gör skillnad. Få enkel tillgång till viktiga mätvärden, försäljning och marknadsföring och fatta sedan beslut baserade på reell och pålitlig data. När hela organisationen görs synlig minimerar ni antalet felaktiga beslut och möjliggör strategiska manövrar som får företaget att växa.

4. Reducerade kostnader

Ett bra affärssystem hjälper organisationen, oavsett bransch, att reducera kostnaderna. Manuella processer automatiseras, processer effektiviseras och de anställdas produktivitet förbättras. Dessutom minimerar ni antalet felaktiga beslut och kan enkelt överblicka era resurser. Att spara pengar är en naturlig följd av bytet till ett modernt affärssystem.

5. Mer nöjda kunder

Efter att ha genomfört implementeringen av ett modernt affärssystem har ni bättre kontroll över ert lager och levererar oftare i tid, vilket innebär att era kunder blir mer nöjda med er prestation. När resurser frigörs innebär det att ni får mer tid att jobba med mjuka värden, vilket ofta är de värden som kunder lägger märke till, om allt annat fungerar som det ska.

Framtiden är ljus för tillverkningsindustrin

Tillverkning handlar inte längre endast om fysiska produkter. Förändrade kundbeteenden, nya behov och nya förutsättningar har inneburit att leveranskedjan har förändrats de senaste åren. Allt fler produkter måste vara ”smarta”, och allt fler produkter vill vara plattformar, och allt fler plattformar vill vara tjänster. Det finns ingen handbok för hur man manövrerar nya förutsättningar men genom att ha ett modernt affärssystem har ni i alla fall förutsättningarna för att positionera ert företag så att ni har de verktyg ni behöver för att navigera i ert nya landskap.

Medan fördelarna med ett affärssystem för tillverkningsföretag är många kan man inte bara installera vilket affärssystem som helst och förvänta sig omedelbar tillväxt. Det är viktigt att hitta en erfaren partner som kan leverera rätt mjukvara för just ert företag. Hör av dig till oss så talar vi mer om hur vi kan hjälpa er att få ut så mycket som möjligt av ert affärssystem.

 

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera