Blogg, Digitalisering

Så skapar du en smartare inköpsprocess

Mari Forsberg25/11/2021

För tillverkande företag är det A och O att ha en optimal lagernivå och en balanserad inköpsprocess. De behöver ha rätt material inne vid rätt tidpunkt för att kunna leverera det kunderna vill ha, när de vill ha det. Samtidigt är det inte bra om det ligger för mycket kapital på hyllorna. Det här är en utmaning för inköparna; inte minst när tillverkningen går mot att bli mer och mer kundanpassad och projektunik. Då behövs det bättre metoder än att planera inköpen enbart med hjälp av Excel och tidigare erfarenheter.

Nu finns det ett smartare sätt som optimerar inköpen och lagernivåerna. Återigen är det digitaliseringen som kommer till undsättning med nya intelligenta verktyg och automatiserade funktioner för en smartare inköpsprocess.

Inköparnas utmaningar

En inköpares jobb är att se till att rätt artiklar finns på lagret när de behövs så att det går att tillverka utan väntetider. Det här behöver dessutom göras på ett balanserat sätt så att det inte lagerhyllorna blir överfyllda med bundet kapital. Något som är lättare sagt än gjort när dagens kunder har en benägenhet att gå någon annanstans om leveranstiden blir för lång.

Dessutom behöver inköparen hantera en lång rad med ytterligare faktorer som komplicerar inköpsprocessen. Hur ser efterfrågan ut och varierar den efter ett visst mönster? Vad är artiklarnas ledtider? Är artiklarna konkurrensutsatta eller svåra att få tag på (en relevant fråga nu när pandemin har orsakat stora störningar i leveranskedjorna)? Finns det rabatter eller kampanjer att ta hänsyn till? Handlar det om ett växande företag blir det dessutom svårt att utgå från tidigare beställningsmönster. För att inte nämna hur svårt det är att sia om framtida behov om företaget tillverkar efter projektunika eller kundorderstyrda beställningar.

Hur tacklar en inköpare allt det här? I regel med hjälp av erfarenhet, en detaljerad lagerkännedom och Excel, men att ha en inköpsprocess som bygger på uppskattningar och manuella processer håller inte längre. Särskilt inte nu när tillverkning går mot att bli mer agil och kundanpassad. Håller du på med tillverkning behöver dina inköpare få en bättre översikt, säkrare prognoser och snabbare processer.

Få en smartare inköpsprocess med hjälp av affärssystemet

Det är här moderna ERP-lösningar kommer till undsättning med automatiserade flöden och smartare processer. Ett affärssystem som Microsoft Dynamics 365 är i grund och botten byggt för att samla, automatisera och effektivisera affärsprocesser. Med branschanpassade tillägg och skräddarsydda lösningar går det dessutom att ta branschspecifika processer som just inköp och lager till en helt ny nivå.

Till att börja med så ger affärssystemet en oslagbar översikt; att planera inköpen utifrån uppskattningar är som sagt en utmaning i dess tider. När alla flöden samlas i systemet och all information samordnas får inköparna mycket bättre förutsättningar att planera vad som behövs och när. Med stöd av en avancerad lager- och logistikhantering anpassad just för tillverkande företag går det dessutom att automatisera och effektivisera hela leveranskedjan, från inköp till leverans.

Microsofts affärslösningar för inköp i Dynamics 365 Business Central kan hjälpa inköparna med priser, förfrågningar, inköpsordrar m.m. utifrån automatiserade processoperationer. Bland annat så har de anpassade lösningarna verktyg för behovsbaserad inköpsplanering, strukturerade leverantörsdatabaser, inköpsbudget och automatiska inköpsförslag. Inköparna får här ett oslagbart verktyg för att kunna förutse och planera inköpen. Utan att behöva grubbla eller harva på med manuella processer.

Möjligheterna slutar inte där. Vi på COSMO CONSULT söker hela tiden efter nya sätt att hjälpa våra kunder. Ett av de sätt som vi har utvecklat affärssystemet på är att ta fram Artificiell Intelligens (AI) och Maskininlärning utifrån algoritmer. En algoritm kan analysera data och lära sig av den. Algoritmen kan till exempel analysera och effektivisera inköp och lager utifrån datan i affärssystemet. Med all information om lager, leverantörer och artiklar kan assistenten ta fram optimala åtgärdsförslag och träffsäkra prognoser. Algoritmen kan även användas för att exempelvis tyda mönster kring förbrukning och prisbilder vid olika situationer, för att komma med förslag på vilka inköp som behövs när för att lagret ska bli optimerat på ett kostnadseffektivt sätt. Smartare än så kan inköpsprocessen inte bli i dagsläget (men vem vet vad vi kan erbjuda i morgon…)

Det finns ytterligare en väg där affärssystemet kan göra inköpsprocessen smartare. Att hålla på att skicka beställningar till leverantörer via epost är inte det smidigaste eller snabbaste sättet att beställa hem artiklar på. EDI (Electronic Data Interchange) är en direkt länk mellan ditt affärssystem och dina leverantörer för en mer samordnad och effektiv kommunikation. Din order skickas elektroniskt till leverantören och inköparen får omgående veta vad som finns och när det kan levereras.

Så kan vi hjälpa dig till en smartare inköpsprocess

Det finns alltså en lång rad med smarta verktyg som tar tillvara på och utvecklar inköparnas erfarenhet och kompetens för att göra inköpsprocessen snabbare, effektivare och smartare. Med hjälp av ny teknik går det att frigöra inköparnas fulla potential genom att underlätta och automatisera de processer som gör deras arbete svårare.

Vi har både erfarenhet och lösningar som kan hjälpa tillverkande företag att arbeta smartare och mer effektivt. Inte bara vad det gäller inköpen, utan för allt från design och produktionsplanering till tillverkning och support. Som Microsoft-partner har vi den teknik som krävs för att implementera intelligenta ERP-system. Vi har även tagit fram branschspecifika lösningar just för att underlätta för tillverkande företag.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att optimera din inköpsplanering och andra processer? Hör av dig till oss! Vårt jobb är att använda den senaste tekniken för att göra ditt jobb lättare.

 

Vill du veta mer om effektiv produktionsplanering, vänligen kontakta:

Mari Forsberg
Senior Sales Consultant - Finance, Trade & Service

Dela

Kommentera