Blogg, Digitalisering

Den digitala ledningskulturen formar moderna företag

Daniel Schmid30/11/2021

Övergången till software-as-a-service-erbjudanden går hand i hand med beslutet om en digital vägledande kultur för hela ens organisation. Detta är grunden för automatiseringen av rutinarbete och arbetstagarnas kreativitet. Användningen av artificiell intelligens, analysapplikationer eller till och med automatisering med hjälp av mjukvarurobotar gör dagens företag intressant för anställda och affärspartner. Det förändrar samarbetet och ökar kunskapen i företaget.

Hög uppskattning av det utförda arbetet

Den digitala ledningskulturen kommer in ett företaget så snart ledningen beslutar sig för Software-as-a-Service-tjänster. Från och med då är alla IT-system alltid uppdaterade. De anställda får funktioner och programvara på ett sätt som de är vana vid från sina smartphones, till exempel - när en ny funktion är klar installeras och aktiveras den för omedelbar användning.

Den stora potentialen av digitaliseringen ligger i att kombinera de mänskliga kvaliteterna och maskinernas fördelar och att omfördela dem. I den nya företagskulturen är människor ansvariga för det högkvalificerade och värdeskapande arbetet. Datorernas uppgift är att utföra komplicerade beräkningar med hjälp av artificiell intelligens (AI) eller maskininlärning, t.ex. för att illustrera samband inom logistik och produktion.

Change management i företaget

Algoritmerna strukturerar företagets data till information och kunskap. En avgörande fördel med att arbeta med innovativ teknik är därför den kunskapsvinst som följer av en förfrågan. Den digitala kulturen är alltså grunden för att anställda och organisationen ständigt ska bli smartare och kunnigare. Detta har i sin tur en direkt inverkan på organisationens framgång.

Jämfört med det arbete som bygger på de utdaterade Legacy-systemen är detta ett stort steg framåt. Detta beror på att de tidigare systemen begränsade personalens kreativitet och satte snäva gränser för deras arbete.

Den nya digitala kulturen gör de engagerade företagen attraktiva inte bara för de anställda. Söker du jobb idag vill du ha en arbetsgivare som erbjuder en modern och digitaliserad arbetsplats. På ett sådant sätt attraherar och anställer man tekniskt och digitalt kunniga medarbetare, vilket blir en viktig aspekt av change management inom ett företag som vill digitaliseras.

Digitalt footprint för alla

Den nya kulturen innebär stor frihet för de anställda, inte bara när det gäller deras arbete med digitala verktyg. De kan utveckla och förverkliga sina egna digitala ambitioner inom organisationen. Fördelen för företaget är att experterna från fackområdena använder sin erfarenhet för att göra processerna mer digitala, bättre, snabbare och effektivare.

Hur hjälper IT branschen till? Jo, molnleverantörerna förser användarna med "lowcode"- eller "nocode"-verktyg-as-a-service. Detta ger alla i företaget möjlighet att ifrågasätta processer, analysera dem och föreslå konkreta förbättringar - och på så sätt skapa sitt eget digitala footprint i organisationen.

Originaltexten på tyska kan läsas här.

 

Vill du veta mer om det, vänligen kontakta:

Markus Engman
Head of Sales - Sweden

Dela

Kommentera