Digitalisering, ERP

De tre viktigaste fördelarna med ett molnbaserat ERP-system

Markus Engman04/11/2021

Företag som investerar i ERP-system står inför många val och för att ditt företag ska få ut så mycket som möjligt av sitt affärssystem gäller det att det kan svara mot de behov som är unika för ditt företag och dess bransch. Oavsett vilket ERP-system du väljer finns det ett val som avgör hur själva infrastrukturen ser ut: om affärssystemet ska vara lokalt eller molnbaserat. I det här inlägget kommer vi att ta en närmare titt på de tre viktigaste fördelarna med ett molnbaserat system

Fördel 1 - bättre Business Intelligence

Business Intelligence, eller BI, är ett hett begrepp just nu. Kort sagt kan man säga att det är ett samlingsbegrepp för de tekniker, processer och applikationer som företag använder för att få en bättre insikt i sin verksamhet.

Med hjälp av molnteknik får företag bättre tillgång till all sin data utan att behöva krångla med interna system. Om man jämför med lokala system är molnbaserade ERP-system bättre integrerat med andra molntjänster. Microsoft Power BI har färdiga kopplingar till Microsoft affärssystem.

Det finns ett antal sätt att förbättra och utöka den Business Intelligence du har om ditt företag och alla går att derivera till molnet. Vi kommer nu lista ett par av de alternativen:

- Data leder till kunskap

Mer data är i dagens företagsvärld alltid positivt. Data i sig har dock aldrig gjort någon skillnad, det är hur vi använder data som gör den till vår mest värdefulla resurs. Faktum är att experterna inom industriutveckling kallar data för vår tids olja och det beror på att den är så värdefull. Genom att ha alla företagets system och processer uppkopplade mot molnet får du en samlingspunkt för all data, vilket innebär att den blir hanterbar för medarbetarna när de genererar rapporter, skapar analyser och förbereder beslut. Allt det här leder till en starkare verksamhet

- Möjliggör förbättringar av er affärsmodell

Många företag jobbar efter devisen varför förändra det som fungerar? Problemet är att potential ofta förbises och i och med att de allra flesta marknader har blivit proppfulla med alternativ sedan allt blev tillgängligt med ett par knapptryck, är kraven på företag att särskilja sig från konkurrenterna allt högre. För att kunna fatta smarta beslut om den riktning som ditt företag har som bäst potential att lyckas med, behöver ni så mycket information som möjligt och allt det börjar med ett molnbaserat ERP-system.

Fördel 2 - snabbare implementering och installering

Det finns flera anledningar varför allt fler väljer molnbaserade ERP-lösningar framför lokala system.  Tidigare har det varit gångbart att arbeta efter modellen devisen en bra produkt till ett bra pris, men på dagens marknad är det snabba och agila företag som lyckas bäst; företag som lyckas ta till vara på nya marknader och oväntade innovationer. Att kunna implementera funktioner, processer och system snabbt är därför av stor vikt för framgångsrika företag.

När företag använder molnbaserade affärslösningar kommer man alltid ha tillgång till den senaste funktionaliteten. Dessa  funktioner uppdateras löpande när de är klara istället för att vänta flera år på en uppgradering.

Med en bra förvaltningsmodell och automatiska tester säkerställer vi att ert system löpande är uppdaterat. Man behöver således inte stora uppgraderingsprojekt med mycket manuellt arbete vid uppgraderingar av ett molnbaserat affärssystem.

Fördel 3 - förstärkt och utökad säkerhet

Många företag som står inför valet att välja en molnbaserad eller en lokal lösning kommer förr eller senare att stöta på säkerhetsfrågan. Det är en viktig fråga och traditionellt sett har molnbaserade lösningar varit ett stort frågetecken för många företag.

Precis som du troligtvis känner till är ett affärssystem bara effektivt om det är säkert. Har hela världen tillgång till er data och era applikationer finns det inte längre någon poäng med att ha en verksamhet. Som tur är har det gjorts många framsteg inom molnsäkerhet och i dagsläget anses det av många vara det säkrare alternativet. En anledning till det är att den faktiskt fysiska säkerheten är betydligt större i de stora datacentralerna än vad den är på ett genomsnittligt företag. Det är inte så konstigt eftersom det är en stor del av affärsidén för de företag som tillhandahåller molntjänster. Medan det är sant att de inte är immuna mot attacker är brottslingar inte dumma, de kommer välja de offer som är minst skyddade och det är nästan alltid de som har lokala lösningar.

Den största risken när det kommer till nätbaserade hot, det vill säga den typen av hot som molnbaserade system är utsatta för, är faktiskt inte systemet i sig utan snarare de som använder det. Människor är tyvärr inte särskilt bra på att skapa starka lösenord, hålla dessa lösenord säkra eller se till att deras mobila enheter inte tappas bort på exempelvis en flygplats eller restaurang. Om det är svårt att lära anställda att vara mer försiktiga med sina enheter och inloggningsuppgifter, har etablerade ERP-system redan färdiga lösningar för dessa problem i form av flerfaktorsautentisering och single sign-on.

Flerfaktorsautentisering handlar kortfattat om att användare måste logga in via flera enheter för att komma in i systemet. Även om det kan vara enkelt för en hacker att komma åt ett lösenord är det inte lika enkelt för en hacker att komma åt både användarens lösenord och mobiltelefon. Via flerfaktorsautentisering loggar du i regel in genom att först skriva in ditt lösenord och sedan en kod som du får via sms. Det finns även andra varianter där du till exempel kan använda biometrik, exempelvis ett fingeravtryck, kombinerat med ett lösenord för att logga in.

Tycker du att det här låter krångligt? Då är du inte ensam. Om vi skulle behöva göra det här för varje system som vi dagligen arbetar med hade vi antagligen blivit tokiga. I och med att systemen är sammankopplade via det molnbaserade ERP-systemet kan företag använda det som kallas single sign-on, vilket innebär att användaren endast behöver autentisera sig vid första tillfället för att få full tillgång till alla de system som användaren har behörighet till. På så sätt får du både ett säkert system och den enkelhet som de allra flesta av oss kräver i våra dagliga arbetsprocesser.

Molnbaserade affärssystem är här för att stanna

Vi har nu gått igenom de tre viktigaste fördelarna med molnbaserade affärslösningar. Det finns ett antal fördelar som vi inte har tagit upp, till exempel att det för många företag kostar upp till hälften så mycket att välja ett molnbaserat system tack vare en mer kostnadseffektiv drift och support. Det finns även ett par andra faktorer att ha i åtanke; att systemet alltid är tillgängligt och att risken för driftstopp därmed är mindre; att ni alltid har tillgång till support; att systemet är lättare att upp- och nedgradera efter behov samt att de operativa kostnaderna ofta går ner tack vare färre obligatoriska resurser. Vi kan helt enkelt konstatera att molnbaserade affärssystem är här för att stanna. 

Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag!

Markus Engman
Head of Sales - Sweden

Dela

Kommentera

Contact us
Author:
Markus Engman
Head of Sales - Sweden