SureStep – en beprövad projektmetod

SureStep erbjuder en metodik kombinerad med projektledningsverktyg och ”best practice”. Tillsammans med användarvänliga verktyg möjliggör det en smidig implementering, migrering, konfigurering och uppgradering av Microsoft Dynamics.

Microsoft Dynamics SureStep

COSMO CONSULT tillämpar den av Microsoft utvecklade implementeringsmetoden SureStep vid implementering av Microsoft Dynamics. SureStep erbjuder en metodik kombinerad med projektledningsverktyg och ”best practice” samt användarvänliga verktyg som möjliggör implementering, migrering, konfigurering och uppgradering av Microsoft Dynamics.

SureStep är utvecklad för att driva produktiviteten genom att erbjuda ett konsekvent angreppssätt med standardiserade verktyg och mallar, vilket borgar för att projekten blir effektivt levererade, säkerställer affärsnyttan, minimerar riskerna för verksamheten och ökar kundnöjdheten.

  SureStep i praktiken

  Vår idé om projektgenomförande är inte bara att driftsätta ett nytt system utan handlar kanske främst om kunskapsöverföring. I alla delmoment jobbar COSMO CONSULTs konsulter sida vid sida med era nyckelanvändare för att dela med sig av den kunskap som krävs för att ni i slutänden ska bli nöjda med ert nya affärssystem. Målsättningen med metoden är att ni skall kunna förvalta och utveckla ert affärssystem utan att i varje ögonblick vara beroende av konsulthjälp.

  Med SureStep som bas söker vi förädla och förenkla det praktiska genomförandet med målsättningen att tydliggöra förväntningar och öka kvaliteten i vårt gemensamma projektarbete.

  SureStep processteg:

  För våra kunder finns följande fördelar med SureStep-metoden:

  • Metoden skapar kontroll som leder både till effektivitet och projektframgångar
  • Metoden skapar nära samarbete – en grund för kommunikation och avstämning i ett pågående projekt
  • Metoden ger fullständig, samverkande och enhetlig dokumentation av processen
  • Metoden är skalbar till alla företagsstorlekar
  • Metoden kan anpassas efter varje projekttyp (lokalt eller globalt, centraliserat eller decentraliserat

  Jag behöver mer information:

  SE-Kontaktformulär

  Providing your data is voluntary. Please read the detailed information on data protection.

  Vill du veta mer? Kontakta mig: