Riskhantering

Utmaning

För att kunna undvika risker eller åtminstone motverka dem, är det viktigt att de redovisas, klassificeras och utvärderas. Differentierade hierarkier, komplexa processer och IT-system samt internationell integrationer gör riskhantering nödvändig för att säkra framtiden för ett företag.

Beroende på den juridiska formen har ledningen också en rättslig skyldighet att driva fullt fungerande riskhantering och informationssystem.

Kreditinstitut och försäkringsbolag bedömer också deras kunder baserat på riskerna som finns i benägenheten för att ta ansvar samt betala sina utgifter. Detta återspeglas i räntor för lån och försäkringspremier.

I många fall upptäcker inte kunderna hur dessa beräknas. För att kunna hantera potentiella risker, måste en medvetenhet existera om dem så att det går att leda företaget på lång sikt med låga räntor och försäkringspremier.

Vårt erbjudande

För att kunna erbjuda bästa möjliga service, har vi delat in "Riskhantering" i tre separata erbjudanden:

1. Affärsrisker

 • I det första steget, använder vi våra praktiska kunskaper i riskhantering för att utvärdera och eliminera potentiella risker
 • Tillsammans identifierar vi lämpliga åtgärder för att undvika risker eller för att minska deras inverkan
 • Vi coachar dig att använda våra metoder så att du kan även använda dem utan hjälp utifrån och kan dra nytta av dem på lång sikt.

 2. Finansiella risker

 • Analys av de relevanta finansiella riskerna i ditt företag, bland annat:
  • Likvida medel
  • Orderläget
  • Skadehantering
  • Lagernivåerna
 • Gemensam utveckling av meningsfulla verktyg för den pågående utvärderingen och planering av finansrelaterade risker
 • Vi coachar dig att använda våra metoder så att du kan bli mer självständig.

3. Projektrisker

 • Analys av projektplanen och projektets framsteg baserat på företagets projektmål
 • Analys av projektorganisationen
 • Skapande av hypoteser om kritiska projektområden och projektprioriteringar
 • Strukturerade intervjuer med dem som deltar i projektet, chefer och potentiella användare av projektresultatet
 • Bedömning av intervjuer:
  • Utvärdering av den initiella hypotesen
  • Rangordning av de möjligheter, risker, styrkor och svagheter som nämns i intervjuerna
  • Prognos för potentiella risker i samband med projektet, förändringsarbetet och den efterföljande driftsfasen 
  • Presentation av riskbedömningen enligt sannolikhet att inträffa, ekonomiska konsekvenser och riskstrategi 
  • Skapande av rekommenderade åtgärder
  • Förberedelse och slutförande av slutpresentation

Vårt förhållningssätt och verktyg

 • Processorienterad riskidentifiering och beredning
 • Riskvärdering enligt ekonomiska konsekvenser, sannolikheten för förekomst och riskstrategidefinition
 • Identifiering av riskmotverkande åtgärder i enlighet med den riskstrategi
 • Övervakning av andra risker

Din vinst - dina resultat

 • Skapande av hållbarhet
 • Du uppfattas som en stabil, långsiktig och ansvarstagande affärspartner 
 • Manövrera risker som grund för förhandlingar med leverantörer av finansiella tjänster
 • Risklista och handlingsplan

Kompetent konsultteam

Våra konsulter har tidigare arbetat i företag som chefer av redovisningsavdelningar och/eller i revisionsföretag och har i och med detta utvecklat ett brett spektrum av erfarenheter.

Praktisk erfarenhet i kombination med operativ rådgivning leder till ett helhetsstöd som går utöver vanliga, teoretiska konsultmetoder.

Du kan dra nytta av våra konsulters många års erfarenhet i olika stora projekt på andra företag, inom samma bransch.

IT spelar en mycket viktig roll, särskilt inom finanssektorn. Det är här som våra rådgivare gynnas av en mycket nära kontakt med COSMO CONSULT gruppens konsulter. Medan en extern konsult skulle ta tid på sig att komma till rätta med specialkunskaper, kan våra medarbetare enkelt och snabbt utgå från sin tidigare erfarenhet.

Kontakta oss för att diskutera dina förutsättningar!

Har du frågor? Hör av dig till mig!

Anders Wendt
General Manager