Modern ekonomimodell

Ge stöd till din ekonomiavdelning i särskilt utmanande projekt

Ekonomiavdelningen är föremål för många varierande krav och måste ständigt leverera korrekt information både internt och externt under avsevärd tidspress och enligt fastställda tidsfrister. De måste följa krav på rapportering och samtidigt uppfylla olika mål på en ekonomisk, regional och internationell rapportnivå. Dessutom genomgår bolagen idag även en livscykel där alla kräver flexibel ekonomisk förvaltning som ständigt måste stiga till nya utmaningar och omdefiniera sig själv, vilket bland annat inkluderar:

 • Sammanslagningar och förvärvsprocesser
 • Inkråm, Stycka upp
 • Förändringar i redovisningsprinciper på grund av:
  • Förändringar i bolagsstrukturen
  • Grupp förändringar
 • Förändringar i rapporteringen:
  • Strukturer
  • Språk
  • Kartläggning
  • Intern GAAP
 • Nedgång eller snabb tillväxt

I bakgrunden av detta är tidsbrist ofta ett problem för att helt komma till rätta med processoptimering, dokumentation av processbeskrivningar eller specifika krav för nya situationer. Jämförbara finansiella processer utförs ofta på olika sätt på olika företagsplatser och/eller olika dotter- och intressebolag. Det är också troligt att de olika platserna, dotter- och intressebolagen har resurser med olika specialiteter och kvalifikationer. Vi erbjuder ett modernt ekonomisystem som fungerar som en komplett ekonomimodell för ditt företag.

Vårt erbjudande - komplett ekonomimodell

 • Ekonomisk processoptimering:
  • Inventering av "aktuella" processer och definition av "mål" processer
  • Gränssnittsoptimering
 • Övergripande processharmonisering för hela företaget:
  • Genom centralisering och som ett resultat 
  • Ökad effektivitet och ändamålsenlighet
 • Stöd för vissa finansiella och styrningsprojekt:
  • Budgetering
  • Konvertering till GAAP
  • Cash genomförandeplan 
  • Konsolidering
 • Budgetering, planering och prognosering:
  • Introduktion och utrullning för exempelvis hela företaget

Vårt förhållningssätt och verktyg

 • Upphandling av information genom erfarna konsulter baserat på öga-mot-öga intervjuer och observationer på arbetsplatsen
 • Genomgång av optimeringsalternativ och operativt stöd i genomförandet av beslut (om så önskas)
 • Operativt stöd baserat på många års operativ erfarenhet

Dina vinster - dina resultat

 • Avlastar berörda avdelningar
 • Specialistkonsulter med omfattande operativ erfarenhet
 • Projektstöd:
  • Verksamhetsanalys av krav
  • Det tekniska genomförandet
  • Utrullning till de olika arbetsområdena
 • Stöd tills att önskat projektmål uppnåtts
 • Internationellt anpassningsbar och oberoende, baserat på uppdragsbeskrivningen

 

Kompetent konsultteam

Våra konsulter har tidigare arbetat i företag som chefer av redovisningsavdelningar och/eller i revisionsföretag och har i och med detta utvecklat ett brett spektrum av erfarenheter.

Praktisk erfarenhet i kombination med operativ rådgivning innebär att du inte bara får ett modernt ekonomisystem utan även ett helhetsstöd som går utöver vanliga, teoretiska konsultmetoder.

Du kan dra nytta av våra konsulters många års erfarenhet i olika stora projekt på andra företag, inom samma bransch.

IT spelar en mycket viktig roll, särskilt inom finanssektorn. Det är här som våra rådgivare gynnas av en mycket nära kontakt med COSMO CONSULT-gruppens konsulter. Där en extern konsult skulle ta tid på sig att komma till rätta med specialkunskaper, kan våra medarbetare enkelt och snabbt utgå från sin tidigare erfarenhet.

 

Låter det intressant? Hör av dig till:

Markus Engman
Head of Sales - Sweden