Affärsrådgivning

 

Vad är "affärsrådgivning"?

Vi erbjuder skräddarsydda konsulttjänster för en mängd olika företag och företagssituationer. Vi ger råd om både organisatoriska och strukturella förändringar inom ett företag, samt specialiserade ämnesområden inom ekonomi och riskhantering. Vi erbjuder också stöd i att hantera olika IT-utmaningar och storskaliga IT-projekt genom att ge intensiv träning och coachning, exempelvis kvalitetsstyrning och stöd för IT samt ERP-arkitektur.

Våra affärsrådgivningstjänster:

Modern ekonomimodell

Konsulttjänsten Ekonomimodell stödjer din ekonomiavdelning i särskilt utmanande projekt. Våra konsulter har tidigare arbetat i företag som chefer av redovisningsavdelningar och/eller i revisionsföretag och har i och med detta utvecklat ett brett spektrum...

Riskhantering

För att undvika risker är det viktigt att de redovisas, klassificeras och utvärderas. Komplexa processer, IT-system och internationell integration gör riskhantering nödvändig för att säkra framtiden för ett företag.

Tjänster för IT-drift

Strategisk ledning av IT påverkar direkt din framgång i näringslivet. Vi erbjuder skräddarsydda IT-tjänster för en mängd olika företag och företagssituationer. Vi ger råd om både organisatoriska och strukturella förändringar inom ditt företag.

Vi tillhandahåller verksamhetsstöd och övervakar projekt tills (fördefinierade) mål har uppnåtts och även därefter, om så erfordras. Våra rekommendationer för användbara, konkreta resultat kan genomföras omedelbart, med eller utan vår hjälp.

Våra verksamhetskonsulttjänster kan tillhandahållas oberoende av ERP-projekt, men också i förväg eller efter ett ERP-projekt, beroende på vad som anses vara lämpligt. Vi kan också ge direkt stöd för IT- och implementeringsprojekt.

Ett partnerskap mellan jämlikar

Vi ser vårt arbete tillsammans som ett partnerskap mellan jämlikar.

Vi ser oss som en pragmatisk tjänsteleverantör som är här för att erbjuda dig specifika, skräddarsydda och framför allt, omedelbart genomförbara lösningar som utvecklas efter dina önskemål.

Lång erfarenhet av din bransch och småföretagssektorn

Baserat på vår mångåriga erfarenhet av konsulttjänster av företag i din bransch, kan vi med tillförsikt och med rätta säga att vi förstår din bransch och de många utmaningar som småföretag, som verkar på en nationell och internationell nivå, möter. Vi förstår de många och varierade relationer mellan organisation, processer och IT-funktioner - även för stora företag. I vårt arbete har vi aldrig glömt bort "den mänskliga faktorn"; Vi vet av erfarenhet att vi inte lyckas genomföra ett projekt utan att involvera de anställda och säkerställa att deras olika mål och intressen tas med i beräkningen.

För tillhandahållande av våra konsulttjänster, anställer vi konsulter från en mängd olika bakgrunder och med många års erfarenhet, där vi alltid ser till att rätt konsult hamnar rätt för det enskilda projektet. För att ge dig bästa möjliga service, diskuterar vi dina krav med företaget direkt och skräddarsyr varje erbjudande till den specifika situationen. 

Om du svarar "ja" på någon av följande frågor, kontakta oss gärna:

  • Behöver du stöd i en kommande omorganisering av företaget?
  • Har strukturer i företaget nyligen ändrats eller är det läge för att de bör förändras?
  • Vill du centralisera eller harmonisera processerna mellan olika platser eller företag?
  • Står din Ekonomiavdelning inför nya krav, men utan kapacitet eller erfarenhet att hantera dem?
  • Behöver du en opartisk bedömning av företagets situation?
  • Vill du ha stöd för att förbereda företaget för framtiden?
  • Står du inför stora IT-projekt på kort sikt där du behöver träna upp en intern projektledare?
  • Skulle det vara fördelaktigt för ditt företag att ha ett konsultföretag på sidan av som besitter bred kunskap och erfarenhet av Microsoft NAV produktmiljön?

Ta kontakt med oss för att diskutera dina behov!

Hör av dig till mig så berättar jag mer:

Anders Wendt
General Manager

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail