Vägen till professionell dokumenthantering

COSMO CONSULT es certificado en MS Dynamics NAV

Dagens företag står inför en virtuell flod av dokument av alla slag: Från rättsligt bindande avtal och fakturor till interna arbetsdokument, protokoll, spontana idéer och skisser. Allt som ska sparas ska vara säkert och lätt att hitta, dela och redigera. En effektiv programvara, som exempelvis ett dokumenthanteringssystem, erbjuder många möjligheter i detta avseende. COSMO CONSULT har utvecklat cc|DMS för att det ska vara enkelt att börja med professionell dokumenthantering. Lösningen är integrerad med Microsoft Dynamics NAV och erbjuder praktiska mallar som är baserade på Microsoft SharePoint-teknologi. Med dessa mallar skapar man arbetsportaler för team och projekt. Med lösningen får man alla viktiga funktioner som behövs för versionshantering, redigering och arkivering av dokument.

Fördelarna:

  • Lätt att arkivera, indexera och söka dokument
  • Enhetligt system för arkivering
  • Automatisk arkivering av dokument
  • Snabb hämtning av processrelaterade dokument
  • Mobil tillgänglighet och på flera enheter
  • Förändringsarbete / versionshantering
  • Automatisk information om ändringar i dokument
  • Digital redigering och delning av dokument
  • Individuella funktioner för filtrering, gruppering och sortering
  • Snabbt genomförande via SharePoint integration

Kom igång med ert dokumenthanteringssystem omedelbart

Med COSMO CONSULT kommer ni lätt och snabbt igång med ert företags dokumenthanteringssystem: Vår lösning erbjuder en komplett SharePoint-portal med förkonfigurerade intranätssidor och arkiveringsstrukturer. Dessa kan kontrolleras via er Microsoft Dynamics-lösning. I standardpaketet ingår viktiga funktioner så som dokumentarkivering, meta-datahantering och versionshantering. Vill ni ha fler funktioner är det enkelt att, närsomhelst, utöka systembasen med tilläggslösningar från COMSO CONSULT eller våra partners och få ett mer komplext dokumenthanteringssystem som inkluderar revisionssäkrad arkivering.

DMS Document Box

DMS mit Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Helt integrerat med det existerande företagssystemet

COSMO CONSULTs dokumenthanteringssystem är en enkelt och lätthanterlig lösning som är helt integrerat i Microsoft Dynamics NAV-systemet.  Dokument som är kopplade till en post i affärssystemet kan enkelt dras och släppas i Microsoft SharePoint där de kan redigeras ytterligare – det är naturligtvis alltid möjligt att få tillgång till dem från ett annat håll, nämligen direkt från NAV-gränssnittet. Beroende på hur arkiveringsstrukturerna är konfigurerade i Microsoft SharePoint, kan dokument indexeras och sparas automatiskt i bibliotek vid uppladdning via Microsoft Dynamics NAV. Dessutom möjliggör systemet att dokument genererade i ERP direkt omvandlas till PDF-format och sedan arkiveras med all relevant metadata i SharePoint.

Fråga våra DMS-experter

COSMO CONSULT har många års erfarenhet inom samverkande lösningar och dokumenthantering. Våra erbjudanden bygger på en tydlig metodik, på detaljerad kunskap om affärsprocesser inom många branscher och på enastående kunnande när det gäller produkter. Våra experter ger dig gärna råd om de unika möjligheter som finns tillgängliga för dig genom användningen av våra samverkande lösningar. Kontakta oss - vi ser fram emot att prata med dig om hur ditt företag kan dra nytta av modern samverkande teknik.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail