Den enkla lösningen för hela företagets dokumenthantering

Dagens företag står inför en virtuell flod av dokument av alla slag: Från rättsligt bindande avtal och fakturor till interna arbetsdokument, protokoll, spontana idéer och skisser, där allt som ska sparas är säkert och lätt att hitta, dela och redigera. En effektiv programvara, som exempelvis ett dokumenthanteringssystem erbjuder många möjligheter i detta avseende. Med cc|DMS har COSMO CONSULT utvecklat en lösning baserat på Microsoft Sharepoint Technology, som sömlöst integreras i Microsoft Dynamics NAV. Detta stödjer funktioner för att skapa, versionshantera, redigera och arkivera dokument och fungerar perfekt med din ERP infrastruktur.

Dina fördelar i korthet:

  • Lätt arkivering, indexering och sökning av dokument
  • Enhetligt system för arkivering
  • Automatisk arkivering av dokument
  • Snabb hämtning av processrelaterade dokument
  • Tillgänglighet på språng och på flera platser
  • Förändringsarbete / versionshantering
  • Automatisk information om ändringar i dokument
  • Digital redigering och delning av dokument
  • Individuella funktioner för filtrering, gruppering och sortering
  • Snabbt genomförande via Sharepoint integration

Sömlös integrering med affärssystem

Med cc|DMS, har du nytta av ett enkelt och lätthanterbart dokumenthanteringssystem som är helt integrerat i Microsoft Dynamics NAV-systemet. Dokument som är kopplade till en post i affärssystemet kan enkelt dras och släppas i Microsoft Sharepoint där de kan redigeras ytterligare - det är naturligtvis alltid möjligt att få tillgång till dem från ett annat håll, nämligen direkt från NAV-gränssnittet. Beroende på hur du har konfigurerat arkiveringsstrukturer i Microsoft Sharepoint, kan dokument indexeras och sparas automatiskt i bibliotek vid uppladdning via Microsoft Dynamics NAV. Dessutom möjliggör systemet att dokument genererade i ERP, direkt omvandlas till PDF-format och sedan arkiveras med all relevant metadata.

Dra nytta av vår erfarenhet

cc|DMS inkluderar cc|library set, en Sharepoint-arkiveringsstruktur som utvecklats genom praktisk användning och identifierats som användbar och effektiv i många av COSMO CONSULTs kundprojekt. Biblioteket uppfyller standarden som täcker typiska vardagsarbetsprocesser och ger dig fördefinierade bibliotek, dokument- och innehållstyper för bemanning, varor, inköp, försäljning och service, samt relevanta metadatafält. På detta sätt kan du använda de viktigaste funktionerna i ditt arbete utan större konfigurationsjusteringar.

Direkt access till dina dokument

cc|DMS ger dig snabbt och okomplicerat inträde till hela företagets dokumenthantering: Lösningen ger en komplett Sharepoint portal med förkonfigurerade intranätsområden och arkiveringsstrukturer, som kontrolleras av Microsoft Dynamics NAV. Huvudfunktioner som ”drag & drop”, dokumentarkivering, metadatahantering och versionskontroll är en del av standardleveransen. Om du vill ha ytterligare funktioner, kan du utöka baspaketet med tilläggslösningar från COSMO CONSULT eller licensierade partnerlösningar, för att skapa ett komplett dokumenthanteringssystem, inklusive revisionskontroll.

Fråga våra DMS experter

COSMO CONSULT har mångårig erfarenhet inom Sharepoint och dokumenthantering. Våra erbjudanden bygger på tydliga förfaranden, detaljerad kunskap om affärsprocesser i många branscher och utmärkt produktkompetens. Våra experter ger dig gärna råd om de unika möjligheter som väntar dig genom användning av cc|DMS och Microsoft Sharepoint. Vi ser fram emot att diskutera hur ditt företag kan dra nytta av modern teknik för dokumenthantering.

Dela

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Mariedalsgatan 5
503 38 Borås
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Universitetsallén 32
852 34 Sundsvall
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail