Affärsmänniskor på kontor - Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (-2018)

Microsoft Dynamics NAV-Logo

Microsoft Dynamics NAV (-2018) är ett flexibelt affärssystem som är avsedd för medelstora företag med branschspecifika krav. Med över 15.000 medelstora kunder i Tyskland och fler än 100.000 kunder över hela världen, varMicrosoft Dynamics NAV den ledande ERP-lösningen för medelstora företag. Microsoft Dynamics NAV (-2018) får poäng för sina omfattande funktioner och moderna användargränssnitt inriktat på de olika personalrollerna inom ett företag och ser till att mjukvaran är enkel och intuitiv att använda från början. Den öppna arkitekturen i Microsoft Dynamics NAV möjliggör snabb, effektiv och kostnadseffektiv implementering, anpassning och underhåll. 

OBS: 2018 har Microsoft Dynamics NAV bytt namn till Micrsoft Dynamics 365 Business Central och ses som företags nyckeln till att kunna flytta sin verksamhet till molnet. 

Microsoft Dynamics NAV Översikt

En överblick av fördelar

Bekvämlighet

Microsoft Dynamics NAV är lika enkelt att använda som andra bekanta Microsoft-produkter. Det fungerar också smidigt med andra Microsoft-program som exempelvis O365, Sharepoint och CRM, vilket minimerar utbildningskostnader och säkerställer att programvaran lätt accepteras av användarna. Det integrerade rollkonceptet stöder individuellt varje anställd med att fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

Kostnadseffektivitet

Microsoft Dynamics NAV har en moduluppbyggnad, du investerar alltså inte i 300% funktionalitet utan bara i de funktioner som du verkligen behöver. Du får modulära funktioner att visa för bolagsledningen som är speciellt utformade för medelstora företag med branschspecifika krav. Modulerna i Microsoft Dynamics NAV som du väljer, baseras på beprövade standarder och går därför snabbt att implementera och är lätta att underhålla.

Flexibilitet

Oavsett om du vill utöka funktioner eller lägga till användare, kan Microsoft Dynamics NAV anpassas för att passa dina individuella behov som krävs tack vare dess öppna arkitektur. Detta innebär att du kan erhålla de krav för din bransch via våra branschspecifika speciallösningar, på samma sätt som de är specifika för ditt företag.

Systemet erbjuder ett brett utbud av funktioner, inklusive följande områden:

Ekonomihantering

Den kompletta lösningen för ekonomihantering med Microsoft Dynamics NAV (-2018). Sömlöst integrerat med O365 som möjliggör vidare bearbetning i exempelvis Microsoft Excel.

Inköp

Din lösning för inköpstransaktioner med Microsoft Dynamics NAV. Systemet avrundar automatiskt utländska valutor, samtidigt som du smidigt kan få en översikt på alla förfrågningar, följesedlar och mycket mer i ett och samma system.

Försäljning

Få kontroll på försäljningstransaktion och betalningen med Microsoft Dynamics NAV Försäljning. Du kan snabbt och enkelt få ordning på differenser i valutakurser med hjälp av de automatiseringar systemet kan göra för dig, utefter dina egna önskemål.

Säljstöd

Din lösning för säljstöd med Microsoft Dynamics NAV. Med integrerade verktyg kan du bland annat registrera alla dina kunders aktiviteter, rikta kampanjer och mycket mer!

Lagerhantering

Lagerhantering med Microsoft Dynamics NAV. Håll koll på differentierade inköps- och försäljningspriser, lagertransfer - inklusive transitlager, parti- och serienummerhantering och mycket mer med Microsoft Dynamics NAV Lagerhantering.

Tillverkning

COSMO CONSULT är en världsledande partner för produktionsplanering och -kontroll baserat på Microsoft Dynamics NAV. I NAV kan du skapa egna produktionsordrar direkt från en försäljningsorder eller arbeta med planeringsförslag som systemet automatiskt generar och mycket mer.

Service management

Med Service Management modulen i Microsoft Dynamics NAV kan du enkelt och exakt hantera tjänsteförfrågningar. All relevant serviceprodukt- och kundinformation är omedelbart tillgänglig för dig.

Dessutom erbjuder vi följande tilläggslösningar för Microsoft Dynamics NAV:

Elektronisk fakturahantering

ExFlow® NAV är en tilläggslösning för Microsoft Dynamics NAV som möjliggör hantering och godkännande av fakturor direkt i NAV.

Dataintegration

Tilläggsmodulen cc|data integration kan användas för att utbyta både masterdata och dokument mellan företag inom den egna koncernen, kunder, leverantörer och partners.

Kvalitetshantering

cc|kvalitetshantering för Microsoft Dynamics NAV hanterar alla nödvändiga tester, testanordningar och all testdokumentation - under inköp, produktion och slutbesiktning för att öka produktkvaliteten.

Produktdatahantering

Med cc|produktdatahantering hanterar ni tekniska dokument in om områdem som mekanik, elektroteknik och elektronik på ett enhetligt sätt inom företaget.

Vendor Rating

Med cc|supplier evaluation kan du utvärdera leverantörer och enskilda leveranser enligt olika kriterier och därigenom optimera dina leverantörsrelationer.

Workflow

cc|workflow underlättar avdelningarna i din organisation att utföra sina respektive uppgifter i tid och på rätt sätt. Konventionella organisationsmanualer har betydande nackdelar jämfört med en elektroniskt lösning för arbetsflödet.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail