Service Management med Microsoft Dynamics NAV

I många delar av ekonomin, är en fundamental förändring överhängande: Affärer blir allt mindre produktrelaterade och mer serviceinriktade. Samtidigt är efterförsäljningstjänster så som underhåll, support och reservdelar viktiga verktyg för att uppnå differentiering från konkurrenterna och bygga kundlojalitet. De är även ofta en oumbärlig inkomstkälla för traditionella tillverkningsföretag. En bra serviceorganisation blir därför allt viktigare för övergripande affärsframgångar. Service Management modulen i Microsoft Dynamics NAV erbjuder professionell support med viktiga verktyg som säkerställer ökad kundtillfredsställelse och bestående kundlojalitet. Modulen stödjer dig vid behandling av kundserviceförfrågningar, organiserande av dina resurser och spårar anpassade reservdelar. Detta gör det möjligt att hantera och fördela tjänsteprodukter mer effektivt och få en rättvisande översikt av de kostnader som är förknippade med dina service order.

Service Management modulen i Microsoft Dynamics NAV erbjuder dig följande funktioner:

  • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
  • Avtalshantering
  • Service-orderhantering
  • Schemaläggning och resursplanering
  • Service-delar och komponent hantering
  • Servicehistorik 
  • Prissättning och kostnadsberäkningar
  • Nyckeltal rapporter
  • Från order till slutlig kostnadsberäkning

Med Service Management modulen i Microsoft Dynamics NAV kan du enkelt och exakt hantera tjänsteförfrågningar. All relevant serviceprodukt- och kundinformation är omedelbart tillgänglig för dig. Modulen stöder både service-orderförfrågningar från kunder och automatiskt genererade service-order som baseras på servicekontrakt. Den integrerade service-orderloggen ger dig en komplett transaktionshistorik, medan du gör de slutliga kalkylerna för dina uppdrag med hjälp av service-orderstatistik och utvärderar samt övervakar lönsamheten av din tjänsteverksamhet i detalj.

Bättre planering i serviceorganisationen

Med Service Management modulen i Microsoft Dynamics NAV, kan du exakt planera distributionen av resurser för dina service-order. Modulen gör det möjligt att fånga detaljerad information såsom processteg och status, hantera data om service- och försäljningsanställda och visa på tillgänglighet samt nödvändiga kvalifikationer. Samtidigt får du en överblick över prioritet, tilldelning och upptrappning av uppdrag.

Optimal användning av resurser

Med några få klick kan du skapa service-order och mallar för periodiska tjänster eller avtalsförpliktelser, baserat på kundserviceönskemål. Modulen stöder hanteringen av avtal och hjälper dig att följa serviceintervaller och överenskomna svarstider. 

Få ut mer av din verksamhet

Låter detta intressant? Genom att arbeta med dig, är vi säkra på att vi kan hitta det perfekta konceptet för att möta dina specifika krav. Kontakta oss för att diskutera hur COSMO CONSULT och våra Dynamics NAV lösningar kan hjälpa dig att få ut mer av ditt företag.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail