Microsoft Dynamics 365

Under hösten 2016 lanserade Microsoft Dynamics 365 som är ett samlingsnamn för deras molntjänst av affärssystem och CRM-system. Dynamics NAV kommer fortsätta att levereras som en lokalt installerad lösning . Det går att jämföra detta med Office som kan köpas som Office 2016 och installerad lokalt eller som Office 365, då som en prenumeration på en molntjänst.  Office 365 består av ett antal applikationer, och man prenumerera på olika paket. På samma sätt kommer Dynamics 365 fungera, där både affärssystems- och CRM-funktionalitet ingår i olika paket.

Dynamics 365 affärssystem består idag av “Dynamics 365 for Finance and Operations - Enterprise Edition", tidigare Dynamics AX, och “Dynamics 365 for Finance and Operations - Business Edition” med samma funktionalitet som Dynamics NAV.

Dynamics CRM online har blivit ”Dynamics 365 for Sales”, ”Dynamics 365 for Customer Service”, ”Dynamics 365 for Field Service”, ”Dynamics 365 Project Service Automation”,  ”Dynamics 365 Project Service Marketing” & ”Dynamics 365 Project Customer insight”.

Företagssystem

Microsoft företagssystem består idag av Dynamics 365, Office 365 och tjänster som Power BI, Cortana Intelligence Suite, Internet of Things Suite(IoT).  Dessa knyts ihop med Common Data Model, och tjänster som PoweApps och Microsoft Flow. Dessa kan dessutom berikas med Appar från Microsoft Appsource.

Microsoft har idag ett av marknadens bästa erbjudande för företagssystem. Dynamics 365 kommer initialt att passa företag som kan använda standard funktionalitet och inte har behov att anpassa affärslogiken, eller har komplexa integrationer. Inom några år kommer många branschlösningar och tillägg att konverteras till appar för Dynamics 365.   

För mera information och rådgivning kontakta oss på COSMO CONSULT eller läs mer på vår internationella hemsida.