Två arbetare diskuterar rapport - Kvalitetshantering med Microsoft Dynamics NAV

Kvalitetshantering med Microsoft Dynamics NAV

cc|kvalitetshantering och leverantörsbedömning baserat på  Microsoft Dynamics NAV (Navision) assisterar dig i den löpande kvalitetssäkringen och optimeringen av dina leverantörsrelationer. Med cc| kvalitetshantering  kan data som varumottagning och produktion behöver, samlas in och bearbetas för att uppnå och säkra en hög kvalitetsnivå med hjälp av beprövade metoder. Leverantörer och enstaka leveranser kan bedömas enligt olika kriterier för att upptäcka och åtgärda kvalitetsproblem redan vid varumottagningen.

Ladda ner broschyren cc|quality management

cc|kvalitetshantering och leverantörsbedömning erbjuder följande huvudfunktioner:

  • Hantering av testplaner (huvuddata)
  • Mätdata för enkel gruppering av provtyper
  • Hantering av mätdata med omfattande information för börvärden
  • Testorder (transaktionsdata) med referens till valfria testobjekt (artikel, testverktyg m.m.)
  • Tester kan utföras på valfria ställen i systemet/processen
  • Godkännande av testorder vid inköp och produktion (med direkt påverkan på tillgängligheten)
  • Tillval: Kvalitetskontroll av tester

ERP Tilläggslösningar

Elektronisk fakturahantering

ExFlow® NAV är en tilläggslösning för Microsoft Dynamics NAV som möjliggör hantering och godkännande av fakturor direkt i NAV.

Intercompany

Med cc|intercompany kan avdelnings- eller företagsövergripande affärsprocesser Integreras och skapa automatiskt datatransaktioner mellan avdelningar och företag. Det omfattar processer som order, leveranser/utgående varor, fakturor och tillgodohavanden samt data som artiklar, gäldenärer, fordringsägare och kontakter.

CAD integration

cc|cad integration gör det möjligt att överföra produktdata såsom produktinformation, ritningar, 3D-modeller och mycket mer, enkelt och flexibelt från CAD till ERP-systemet med hjälp av fritt definierade parametrar och mappningar.

Vendor Rating

Med cc|supplier evaluation kan du utvärdera leverantörer och enskilda leveranser enligt olika kriterier och därigenom optimera dina leverantörsrelationer.

Workflow

cc|workflow underlättar avdelningarna i din organisation att utföra sina respektive uppgifter i tid och på rätt sätt. Konventionella organisationsmanualer har betydande nackdelar jämfört med en elektroniskt lösning för arbetsflödet.

Dela

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Mariedalsgatan 5
503 38 Borås
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Universitetsallén 32
852 34 Sundsvall
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail