Affärsman arbetar med CAD verktyg på datorskärm

Fullständig CAD integration i Microsoft Dynamics NAV

Modulen cc|cad integration från COSMO CONSULT är en branschlösning som certifierats av Microsoft och erbjuder en fullständig integration i PDM-systemet (produktdatahanteringssystem) Autodesk-Vault Professional 2012 från CAD/PDM-specialisten Autodesk. Genom att använda den här lösningen överförs produktdata som artikelinformation, stycklistor, ritningar, 3D-modeller m.m. enkelt och flexibelt från CAD- till ERP-systemet, enligt användardefinierade parametrar och olika konverteringar. Man undviker då arbetskrävande dataunderhåll och resulterande inmatningsfel i båda systemen. För bearbetningen av stycklistor stöds både modul- och strukturstycklistor. Data i artikel- och stycklistor kan också exporteras och importeras via filgränssnitt. 

Ladda ner broschyren cc|cad integration

Beroende på företagets individuella organisationsprocesser kan importerade stycklistor överföras i olika varianter, t.ex. produktionsstycklistor eller konstruktionsstycklistor. Genom integrationen av båda systemen kan befintliga materialbokningar kontrolleras och visas. Åtkomsten till lagerbestånden sker i realtid och produktionsrelevanta processer och uppgifter kan också integreras. 

Tilläggsprogrammen i cc|cad integration, både för Microsoft Dynamics NAV och Autodesk Vault, ger direkt åtkomst till det aktuella systemet utan att du behöver lämna huvudprogrammet. Ritningarna, 3D-modellerna, ändringsorderna m.m. som hör till en artikel kan t.ex. visas direkt från Microsoft Dynamics NAV utan att PDM-systemet eller ens ett CAD-program behöver startas. Dessutom integreras orderdata, beställningsdata, lagerbestånd m.m. direkt i Autodesk Vault Professional 2012.

En överblick över fördelarna med cc|cad integration:

  • Fullständig integrering av Autodesk-lösningen Vault Professional 2012
  • Flexibel import av artiklar och stycklistor från Autodesk Vault Professional
  • Importhantering av importerade stycklistor
  • Möjligt att skapa artikelmallar för importen
  • Konvertering av enheter mellan Microsoft Dynamics NAV och Autodesk Vault Professional
  • Konvertering av parametrar från data i Autodesk Vault och Microsoft Dynamics NAV via ”User-defined Properties”
  • Tilläggsprogram till Microsoft Dynamics NAV för visning av artikelinformation, tillhörande dokument, ritningar, 3D-modeller, ändringsorder m.m. från Autodesk Vault
  • Tilläggsprogram till Autodesk Vault Explorer för visning av artikelinformation, stycklistor, sälj- och inköpsverifikationer m.m. från Microsoft Dynamics NAV

ERP Tilläggslösningar

Elektronisk fakturahantering

ExFlow® NAV är en tilläggslösning för Microsoft Dynamics NAV som möjliggör hantering och godkännande av fakturor direkt i NAV.

Intercompany

Med cc|intercompany kan avdelnings- eller företagsövergripande affärsprocesser Integreras och skapa automatiskt datatransaktioner mellan avdelningar och företag. Det omfattar processer som order, leveranser/utgående varor, fakturor och tillgodohavanden samt data som artiklar, gäldenärer, fordringsägare och kontakter.

Kvalitetshantering

cc|kvalitetshantering för Microsoft Dynamics NAV hanterar alla nödvändiga tester, testanordningar och all testdokumentation - under inköp, produktion och slutbesiktning för att öka produktkvaliteten.

Vendor Rating

Med cc|supplier evaluation kan du utvärdera leverantörer och enskilda leveranser enligt olika kriterier och därigenom optimera dina leverantörsrelationer.

Workflow

cc|workflow underlättar avdelningarna i din organisation att utföra sina respektive uppgifter i tid och på rätt sätt. Konventionella organisationsmanualer har betydande nackdelar jämfört med en elektroniskt lösning för arbetsflödet.

Dela

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Mariedalsgatan 5
503 38 Borås
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Universitetsallén 32
852 34 Sundsvall
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail