Tilläggslösningar

Förutom våra ERP-branschlösningar erbjuder vi en mängd speciallösningar inom följande områden: automatisering av affärsprocesser, kvalitetshantering och leverantörsbedömning, elektroniskt datautbyte, mobil datainsamling, taktorienterad planering, verifikationslöst datautbyte samt drift- och tidsdatainsamling.

Elektronisk fakturahantering

ExFlow® NAV är en tilläggslösning för Microsoft Dynamics NAV som möjliggör hantering och godkännande av fakturor direkt i NAV.

Intercompany

Med cc|intercompany kan avdelnings- eller företagsövergripande affärsprocesser Integreras och skapa automatiskt datatransaktioner mellan avdelningar och företag. Det omfattar processer som order, leveranser/utgående varor, fakturor och tillgodohavanden samt data som artiklar, gäldenärer, fordringsägare och kontakter.

CAD integration

cc|cad integration gör det möjligt att överföra produktdata såsom produktinformation, ritningar, 3D-modeller och mycket mer, enkelt och flexibelt från CAD till ERP-systemet med hjälp av fritt definierade parametrar och mappningar.

Kvalitetshantering

cc|kvalitetshantering för Microsoft Dynamics NAV hanterar alla nödvändiga tester, testanordningar och all testdokumentation - under inköp, produktion och slutbesiktning för att öka produktkvaliteten.

Vendor Rating

Med cc|supplier evaluation kan du utvärdera leverantörer och enskilda leveranser enligt olika kriterier och därigenom optimera dina leverantörsrelationer.

Workflow

cc|workflow underlättar avdelningarna i din organisation att utföra sina respektive uppgifter i tid och på rätt sätt. Konventionella organisationsmanualer har betydande nackdelar jämfört med en elektroniskt lösning för arbetsflödet.

Dela

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Mariedalsgatan 5
503 38 Borås
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Universitetsallén 32
852 34 Sundsvall
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail