Hur, var, när – hjälp till självhjälp med cc|scout

Affärslösningar är effektiva men samtidigt ofta komplexa. Trots det måste medarbetarna kunna hitta rätt direkt och arbeta självständigt med den nya programvaran. Klassiska utbildningar eller Key User-koncept räcker dock inte till här: Aktuella studier visar att man snabbt glömmer upp till 70 % av det man har lärt sig under utbildningen – en del av det redan första veckan. Följden: Ständiga frågor till medarbetare och supporten, vilket tar tid och inte heller är särskilt produktivt.

Översikt över fördelarna med cc|scout

 • Direkt åtkomst till passande stöd för respektive process eller programområde
 • Man lär sig nya applikationer och program snabbt
 • Lämpar sig för alla Windows- eller webbapplikationer
 • Kontextberoende hjälpguider i diverse format (t.ex. HTML, ljud, PDF, Word)
 • Skapa och redigera hjälpguider enkelt via inspelare 
 • 90 % mindre tidsåtgång för att skapa hjälpdokumentation
 • 50 % lägre tidsåtgång för utbildningar
 • 40 % färre samtal till helpdesken
 • Samla in och tillhandahålla expertkunskap effektivt och hållbart 
 • Direkt åtkomst till nya eller uppdaterade hjälpguider
 • Inbyggda verktyg för administration, kvalitetskontroll och organisering av allt innehåll
 • Enkelt att importera befintligt innehåll
 • Innehållet är alltid tillgängligt på alla arbetsplatser via molnet, oberoende av plats
 • Integrerat bedömnings- och rankningssystem

De viktigaste användningsområdena

Enablement Intelligence-system som cc|scout fungerar väl inom en rad olika användningsområden:

 • Onlinebaserade arbetshjälpmedel
 • Interaktiva simuleringar
 • Testsimuleringar
 • E-lärande
 • Instruktions- och användarmanualer
 • Processdokumentation
 • Steg-för-steg-navigeringar med live-inmatning av uppgifter

Att lära av erfarenheter

Känner du till modellen 70-20-10? Enligt denna modell baseras inlärda färdigheter till 70 % på egna erfarenheter, till 20 % på socialt kunskapsutbyte bland kollegor, och endast till 10 % på klassisk utbildning. De flesta utbildningskoncept är dock uppbyggda på rakt motsatt sätt. Nu är det dags för koncept som bättre motsvarar medarbetarnas inlärningsbeteende. Ge teamet en chans att samla egna erfarenheter och att själva besvara frågor och hitta lösningar.

Mycket mer än bara ett applikationsstöd

Enablement Intelligence-systemet cc|scout kombinerar principen för kontextbaserade applikationsstöd med infrastrukturen i plattformar för samverkande kunskap. Det innebär att ni inte bara tillhandahåller förproducerade anvisningar, HTML-baserade simuleringar eller hjälptexter till medarbetarna, utan att teamet dessutom själva när som helst kan utöka materialet – till exempel för att dokumentera vissa processområden eller för att spara tid med praktiska tillfälliga lösningar. Ett effektivt sätt att utbyta kunskap, bygga upp kunskapsdatabaser och främja en självlärande organisation.

Alltid tillgång till aktuell kunskap

cc|scout tillhandahåller HTML-simuleringar, steg-för-steg-instruktioner eller hjälptexter exakt där de behövs – alltså i nära relation till det inmatningsfönster som just öppnats, eller till en viss punkt i processen. Det fungerar inte bara i kombination med en viss applikation utan med alla vanliga webb- och Windows-baserade applikationer.

Enkelt att använda

Med det moderna, intuitiva användargränssnittet hjälper cc|scout administratörer, redaktörer och användare optimalt. En översiktsbild ger detaljerade analyser om användarbeteendet och utnyttjandegraden för Enablement Intelligence-systemet. Information som hjälper administratörerna att identifiera ett framtida behov och ta itu med det i god tid – till exempel genom att riktat utvidga de befintliga kunskaperna.

Direkt från molnet

cc|scout körs helt i molnet. Varken maskinvara eller dyra underhålls- och supportavtal behövs. Systemet tar till och med hand om säkerhetskopieringen automatiskt. Samtliga HTML-simuleringar, arbetsanvisningar eller hjälptexter sparas centralt på ett ställe och är automatiskt tillgängliga på alla enheter. Detta är framför allt praktiskt när det gäller uppdateringar av innehåll, som medarbetarna kan använda direkt. Med cc|scout sätter ni rätt standard för att skapa och hantera lärandeinnehåll.

Stötta medarbetarna optimalt

I det vardagliga arbetet fungerar Enablement Intelligence-systemet som en coach som ledsagar medarbetarna och hjälper dem i alla situationer med praktiska tips. Ett klick med musen räcker för att hämta specialistkunskap, instruktioner eller processimuleringar – anpassade till det aktuella fallet tack vare en intelligent koppling till inmatningsfönster, programområden och processer. Medarbetarna lär sig att använda den nya programvaran snabbare och inhämtar själva den nya kunskap de behöver. För företaget innebär det:

 • kortare inlärningsfaser
 • färre användarfel
 • hållbar kunskapsöverföring och
 • högre användaracceptans.
   

Ta fram hjälpinnehåll själv

cc|scout är utrustat med en kraftfull process- och skärmdump-funktion som kan installeras som Windows-program eller Chrome-tillägg. Några få steg räcker för att dokumentera processer, funktions- och arbetsflöden med skärmbilder, processimuleringar eller ljudsekvenser. Lika lätt är det att bädda in befintligt innehåll som YouTube-videor, anteckningar eller länkar. På så sätt skapas instruktioner som är relevanta i praktiken och som observeras och förstås. Eftersom det med cc|scout är så enkelt att skapa innehåll och koppla ihop det med respektive applikation kan teamet underhålla och utöka hjälpsystemet gemensamt.

Översikt över cc|scout

Enablement Intelligence-systemet cc|scout består av följande komponenter:

 • cc|scout Advisor förser medarbetarna med kontextorienterat hjälpinnehåll.
 • Med cc|scout Portal kan innehåll administreras och uppdateras, även inom ramen för större projekt.
 • cc|scout Recorder dokumenterar arbetsflödena genom enkel inspelning av skärmbilder, musklick och tangentbordsinmatningar.
   

cc|scout Advisor: Hjälp i önskat format

Bra hjälpsystem motsvarar användarens individuella inlärningskrav – och de kan vara vitt skilda: Vissa användare arbetar helst med klassiska hjälptexter medan andra föredrar processflöden med bilder eller animerade bildsekvenser. Med cc|scout kan man skapa flera alternativ – kontextberoende och kopplade till webb- och Windows-applikationernas respektive programområden. cc|scout tillhandahåller de kopplade hjälptexterna och instruktionerna i vanliga dokumentationsformat som Microsoft Word, HTML, PDF eller Demosimulation Demo. 

cc|scout Portal: Hjälpa med system

Med cc|scout skapar ni inte bara effektiva användarhjälpmedel utan kan dessutom administrera och redigera innehållet transparent på ett och samma ställe. På så sätt säkerställs att teamet enkelt kan uppdatera och utöka hjälpinnehållet.

Projektförvaltningen i cc|scout Portal hjälper er att fördela dokumentationsuppgifter och att övervaka, granska, godkänna och utvärdera dem. Dessutom kan befintligt innehåll importeras och integreras i adminstrationsstrukturen. Därefter är innehållet, precis som hjälpinnehåll skapat med cc|scout, kontextrelaterat tillgängligt.

cc|scout Recorder: Visa – dokumentera – klart

Med cc|scout Recorder kan era applikationsexperter skapa intuitiva hjälpguider, skräddarsydda till den aktuella uppgiften. Via processer eller skärmdumpar kan alla interaktioner som sker med Windows- eller webbaserade program registreras och utöka med ytterligare information. På så sätt skapas detaljerad dokumentation för enskilda arbetsflöden. För den nödvändiga kopplingen till kontexten sörjer cc|scout automatiskt: Allt innehåll som har skapats kan direkt kopplas till motsvarande användningsområden i form av hjälpdokument.

Tjänster: Mer än bara programvara

cc|scout hjälper teamet att dela befintliga kunskaper enkelt och effektivt. För att ni ska komma igång optimalt med Enablement Intelligence-systemet står COSMO CONSULT till er tjänst med ytterligare tjänster:

 • cc|scout Enablement Service – våra konsulter implementerar cc|scout och lär era medarbetare hur lösningen ska användas.
 • cc|scout Content Creation Service – vi hjälper er att skapa individuella innehåll med cc|scout.
 • cc|scout EI Project Management – när ett Enablement Intelligence-verktyg ska införas på hela företaget krävs tydligt definierade processer. Till detta kommer detaljerad planering och avstämning inför kvalitetsstyrning och införande, samt att skapa och administrera innehåll. Våra erfarna projektledare hjälper er med detta.

Fråga våra experter

COSMO CONSULT har många års erfarenhet av genomförande, driftsättning och support av affärslösningar. Det vi erbjuder är baserat på tydliga förfaranden, detaljerad kunskap om affärsprocesser i många olika branscher och utmärkt produktkunskap, där vi gärna skräddarsyr ett affärssystem utifrån just dina behov. Vi ser fram emot att prata med dig om hur ditt företag i synnerhet kan dra nytta av de unika möjligheter som cc|scout erbjuder.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail