Kunskap nära till hands – cc|scout hjälper dig att hjälpa dig själv

Affärssystem kan förenkla mycket i vardagen och hjälper till att göra arbetsuppgifterna mer effektivt . För att detta ska ske är det viktigt att de människor som arbetar med programmet inte bara känner till dess möjligheter i teorin, utan också i praktiken. Därför är utbildning av personalen alltid en del i en framgångsrik affärssystemsimplementation. Men utbildning är bara det första steget: ytterligare frågor uppstår ofta under den dagliga användningen av nya verktyg och detaljerna i programmet kan glömmas bort helt eller delvis, dessutom kommer det, över tid, tillkomma många nya processer som ska läras in. Det är mycket tidskrävande om dina anställda måste söka lösningar på sina problem i omfattande dokumentation på nätet eller via en helpdesk, vilket påverkar både effektiviteten och den personliga motivationen negativt, speciellt i den viktiga inledningsfasen.

COSMO CONSULT erbjuder nu cc|scout, ett elektroniskt applikationsstöd, där dina anställda får exakt den hjälp som de behöver direkt från ERP-applikationen, alltså via Microsoft Dynamics NAV och alla befintliga industri- och tilläggslösningar. Alla svar finns endast två klick bort, oavsett om det är i form av en kort steg-för-steg-guide, en ljud- eller videosimulering eller en detaljerad processbeskrivning. Det är dessutom lika enkelt att skapa dessa hjälpguider som det är att använda dem: I lösningen ingår en kraftfull skärmbildsmotor som låter dig skapa Microsoft Word-skärmdumpar och instruktioner för de aktiviteter som sker på skärmen.

Fördelar med cc | scout

  • Stöd när du behöver det, endast ett par klick bort
  • Kan användas för praktiskt taget alla Windows eller webbaserade applikationer
  • Hjälpguiderna kommer i en mängd olika format (HTML, Audio / Video, PDF, Word, PowerPoint, etc.) beroende på kontexten
  • Enkelt att redigera hjälpguiderna med Microsoft Word, inklusive en skärmdumps-plug-in
  • Minskar antalet förfrågningar till intern eller extern helpdesk
  • Lägre utbildningskostnader
  • Omedelbar tillgång till nytt eller uppdaterat hjälpmaterial
  • Automatisk översättning av dokumentationen till 19 olika språk
  • Inbyggda verktyg för administration, kvalitetskontroll och organisering av allt innehåll
  • Enkelt att  importera redan befintliga hjälpdokument

Omedelbar hjälp i önskat format

Den bästa hjälpen är den som motsvarar individens inlärningsbehov. Vissa användare lär sig bättre med skriftliga instruktioner, medan andra genom en steg-för-stegprocess. Det optimala stödprogrammet erbjuder, beroende av kontexten,  en mängd olika tillvägagångssätt, vid just det ögonblick när det behövs. cc|scout-plattformen har alla verktyg för att möta just dessa krav, där systemet ger tillhörande hjälpinformation och instruktioner i alla standarddokumentationsformat, dvs Word-dokument, HTML kalkylblad, PDF-filer och via video. Samtidigt registreras hur respektive användare arbetar för att kunna komma åt de specificerade hjälpdokumenten.

Systematisk hjälp

Med cc|scout kan du skapa ditt eget hjälpinnehåll på ett enkelt sätt och göra det lättillgängligt, du får dessutom rätt verktyg för att hantera innehållet efter dina individuella önskemål. Systemet gör det möjligt att hantera hjälpdokument effektivt och hållbart, och det ger dig stöd i alla viktiga arbetsflöden såsom feedback, godkännande, övervakning och rapportering. Du har även möjlighet att importera innehåll från dokumentation som redan finns eller som användarna redan känner till. Du administrerar det via cc|scout innehållshanteringsfunktioner och gör det tillgängligt på precis samma sätt som alla andra hjälpdokument.

Presentera det – spela upp det – klart!

Programvarudokumentation är ofta en underskattad aspekt när man uppdaterar eller implementerar nya mjukvarusystem. Leverantörernas standarddokument är för det mesta omfattande och detaljerade, men just därför också ofta svåra att använda. De beskriver inte heller det enskilda företagets problemsituationer. Med cc|scout kan du använda intuitiva verktyg för att skapa hjälpguider som är anpassade till specifika arbetsuppgifter och som är tillgängliga när det behövs. Med Microsoft Word-tillägget kan du registrera alla interaktioner som sker med webb- eller Windows-baserade program via skärmdumpar inifrån den välbekanta Office-miljön. Sedan kan man lägga till ytterligare information som är relevant för individuella arbetsflöden. Lösningen är dessutom kontextmedvetet per automatik: Allt innehåll som skapas kopplas direkt som valfria hjälpdokument till motsvarande app-poster.

Tjänster: Mer än bara programvara

cc|scout låter applikationsexperter dela sina kunskaper med kollegor på ett sätt som är enkelt och lätt att förstå. Utöver detta erbjuder COSMO CONSULT tilläggstjänster som stödjer användandet av cc|scout och hjälper dig därmed att skapa dina applikationsdokument i enlighet med specifika krav och distribuera dem över hela företaget: 

• cc|scout Enable service - Våra konsulter implementerar cc|scout i ditt företag och utbildar din personal i hur man använder lösningen. 

 

• cc|scout Content Creation service - COSMO CONSULTs experter hjälper dig att skapa material för din individuella, elektroniska support. 

 

• cc|scout EPS Management Service – Implementation för hela företaget av ett elektroniskt prestandastödverktyg för de olika program och uppgifter som kräver klart definierade processer, planering och samordning för administration, kvalitetsstyrning och utrullning. Få support från våra erfarna projektledare för att få detta gjort. 


• cc|scout Publisher Hosting Services - Minska belastningen på IT-personal och få ditt hjälpinnehåll och din applikationsdokumentation hostad av COSMO CONSULT via Microsoft Azure med garanterad tillgänglighet och prestanda.

Hur fungerar cc|scout?

Fråga våra experter

COSMO CONSULT har många års erfarenhet av genomförande, driftsättning och support av affärslösningar. Det vi erbjuder är baserat på tydliga förfaranden, detaljerad kunskap om affärsprocesser i många olika branscher och utmärkt produktkunskap, där vi gärna skräddarsyr ett affärssystem utifrån just dina behov. Vi ser fram emot att prata med dig om hur ditt företag i synnerhet kan dra nytta av de unika möjligheter som cc|scout erbjuder.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail