Våra värderingar


Teamwork – Vi hjälps åt

Vi arbetar tillsammans som ett team. Vi erbjuder andra vår hjälp när de behöver den. Vi tror på samarbete och att resultatet blir bättre när olika erfarenheter och sätt att tänka får samverka.

Vi visar respekt och omtanke

Vi visar respekt och omtanke för både kollegor och kunder. Vi vill varandras bästa och respekterar varandras olikheter och åsikter. Olikheterna utmanar oss och erbjuder nya perspektiv som gör oss bättre. 

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar och vi håller vad vi lovar till både kollegor och kunder. På så sätt blir det naturligt att lita på varandra.

Vi vill alltid bli ännu bättre

Vi strävar efter att alltid bli bättre och vill ständigt utveckla oss själva och våra kunder; liksom våra arbetsprocesser och våra tjänster. Det är det här som skapar vår konkurrenskraft.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail