Golden EDI

Golden EDI hjälper företag att uppfylla ställda EDI krav med dess stora komplexitet genom att leverera en lättimplementerad, användarvänlig och kostnadseffektiv tjänst.

Golden EDI levereras i tre olika inriktningar:

  • Freemium (gratisversion) som effektiviserar och automatiserar utskick av PDF-dokument.
  • Fakturatjänsterna Basic-Invoice och Advanced-Invoice som effektivt hanterar utgående fakturaflöde med e-faktura, print och PDF-utskick.
  • Och slutligen en full-EDI plattform som hanterar alla typer av EDI-kopplingar och meddelandetyper mellan kunder, leverantörer och andra parter i försörjningskedjan.  

www.goldenedi.com