Mediplast - Affärssystem på liv och död

"Vi har nått målet tack vare att COSMO CONSULT bidragit med erfarenhet från andra projekt och verksamheter."

Allt från enkla förband till mekaniska hjärtan; Mediplast levererar vårdprodukter till sjukhus i hela norden. Med 14 000 artiklar i sortimentet och extremt höga krav att leva upp till krävs ett tillförlitligt och användarvänligt affärssystem.

Vi har en åldrande befolkning. Norden har både ett avancerat och väl utbyggt hälsovårdssystem som mestadels ligger långt fram vad gäller teknologi. Som leverantör till vården finns det inget utrymme för misstag – det är lätt att sätta sig in i vad det innebär om rätt material inte finns tillgängligt när patienten ligger på operationsbordet. 

– I grunden handlar det om att göra det dagliga arbetet på sjukhusen lättare och kunna leverera ett brett produktsortiment. Vi fyller en viktig samhällsfunktion, säger Johan Nordström, Business Controller på Mediplast och projektledare för nyinstallationen av affärssystemet.

 

Mediplast distribuerar vårdprodukter av ledande varumärken från hela välden till sina kunder i Norden. Utöver det marknadsför och levererar de egna produkter som tillverkas i de egna fabrikerna i Italien, Finland och Danmark. Mediplast har på några år fördubblat sin omsättning, genom att växa både organiskt och genom förvärv. 

Att vara leverantör till sjukvården innebär att vara bunden av hårda avtal och distributionen får helt enkelt inte gå fel. 

– Det är extremt viktigt att vi kan garantera och kvalitetssäkra leveranser till våra kunder, och det är speciellt viktigt att distributionskedjan håller hela vägen. Vi måste ha full kontroll och kunna hantera ekonomi, produkt och informations flödena, säger Johan Nordström.

Med distributionskedjan menar Johan allt från inköp till lagerhållning, leverans, serviceåtaganden, kundtjänst och fakturering. Med ett helintegrerat affärssystem styrs alla transaktioner direkt mot företagets ekonomiska redovisning.

Användarna av systemet har tillgång till all data i samma stund som den skapas. Till exempel har lagerpersonalen tillgång till hela Dynamics NAV direkt i trucken med ett enkelt och effektivt gränssnitt för de vanligaste funktionerna, men samtidigt tillgång till hela systemet om det skulle behövas. 
 

Den stora utmaningen för Mediplast är det breda sortimentet, det höga tempot (de levererar till sina kunder inom 24-48 timmar) och det stora antalet kunder som förväntar sig snabb och korrekt leverans. De ville ha ett stabilt system utan höga underhållskostnader. Med COSMO CONSULTs lösning för flerbolagshandel säkerställs överföring av mycket stora transaktionsmängder med just den kvalitet och säkerhet som Mediplasts kunder kräver. 

– Konsulterna från COSMO CONSULT har varit till stor hjälp när det gäller att förstå vår verksamhet och fylla affärssystemet med korrekt grunddata, säger Johan Nordström. Vi har nått målet tack vare att COSMO CONSULT bidragit med erfarenhet från andra projekt och verksamheter.  En slags korsbefruktning: de har förmågan att använda sin kunskap från andra branscher för att få oss att nå vårt mål med affärssystemet.

 

Ett modernt Dynamics NAV ger användaren ett mer överskådligt system och följaktligen en högre användarproduktivitet. Men Mediplast mål har också varit att sikta mot ett standardsystem. Med COSMO CONSULTs standardlösningar i Dynamics NAV får Mediplast en stabilare lösning som är enkel att uppgradera till nya versioner och kan på så sätt hänga med i den allt hårdare konkurrensen. Att Dynamics NAV dessutom är skalbart gör att de kan växa utan att behöva oroa sig för begränsningar.

– Affärssystemet skapar en större stabilitet och säkerhet, vilket gör det möjligt för oss att växa som företag, både organiskt eller genom förvärv, och dessutom hitta områden där vi kan effektivisera vår verksamhet, avslutar Johan Nordström.

Mediplast är en svensk koncern, som säljer och distribuerar medicintekniska produkter till sjukvården framförallt i norden. Försäljningen sker främst via upphandlingar till landsting/regioner. Mediplast har försäljningskontor i de nordiska länderna samt i Holland och Tyskland. Mediplast har även egen produktion i Finland, Danmark och Italien

Besök Mediplasts hemsida

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail