Erico står pall med hjälp av COSMO Sverige!

Erico väljer COSMO CONSULT som sin långsiktiga partner kring Microsoft och primärt kring implementationen av affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central för koncernen som helhet.

Erico i Ljungby AB är en leverantör av lastpallar där transport och renovering är kärnprocessen för verksamheten. Familjeföretaget grundades 1997 och har sedan dess vuxit från ett litet skjul i Ljungby till att leverera pall över hela Europa. Idag står Erico med fyra egna lager på en yta av 50 000 kvm. De har idag operativ verksamhet och företag i Sverige, England, Frankrike och Tyskland.

”Först diskuterade vi de möjliga projektformaten med Ericos IT-chef Gary Worsley. Gary insåg direkt att det gemensamma målet måste vara ett värdeskapande projekt och att COSMO CONSULT kunde hjälpa till. Vi genomförde en envisioning workshop tillsammans med representanter för kundens transportplaneringsprocess för att identifiera möjligheterna till en framtida lösning inom Microsoft ecosystem”, berättar Gustav Ängermark, Customer Strategy Manager hos COSMO CONSULT.

Vid en presentation av resultatet från workshopen fick vi responsen av VD Karl Suckling; “I’m loving it!” – WOW vilken respons!

Nu jobbar vi gemensamt med att genomföra en onboarding på Business Central innan sommaren med syfte att etablera en pilot för den brittiska verksamheten. Detta är det första steget för Erico där en fortsatt utrullning samt tillväxt inom fler områden av Microsofts plattform.  

Kul att ha er ombord, Gary och teamet!

Vill du veta mer om oss? Hör av dig till mig:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden