Våra värderingar


Teamwork – Vi hjälps åt

Vi arbetar tillsammans som ett team. Vi erbjuder andra vår hjälp när de behöver den. Vi tror på samarbete och att resultatet blir bättre när olika erfarenheter och sätt att tänka får samverka.

Vi visar respekt och omtanke

Vi visar respekt och omtanke för både kollegor och kunder. Vi vill varandras bästa och respekterar varandras olikheter och åsikter. Olikheterna utmanar oss och erbjuder nya perspektiv som gör oss bättre. 

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar och vi håller vad vi lovar till både kollegor och kunder. På så sätt blir det naturligt att lita på varandra.

Vi vill alltid bli ännu bättre

Vi strävar efter att alltid bli bättre och vill ständigt utveckla oss själva och våra kunder; liksom våra arbetsprocesser och våra tjänster. Det är det här som skapar vår konkurrenskraft.

Dela

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm
+46(0)8 799 86 60
E-Mail
Mariedalsgatan 5
503 38 Borås
+46(0)8 799 86 60
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46(0)8 799 86 60
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46(0)8 799 86 60
E-Mail
Universitetsallén 32
852 34 Sundsvall
+46(0)8 799 86 60
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46(0)8 799 86 60
E-Mail