Referenser

Varje kund är en viktig referens

Sedan starten 1996 har vi jobbat tillsammans med fler än 4000 kunder världen över. Våra kunder är det viktigaste vi har! Låt dig inspireras av kundberättelser från några av dem.

Appricot

Så här gick det till när paketlösningen COSMO Start & Go gjorde det möjligt för företaget Appricot att kunna börja jobba i affärssystemet efter bara en vecka.

Aritco

Hissleverantören Aritco är helt beroende av ett välfungerande och effektivt affärssystem för att kunna konkurrera på en internationell marknad. De valde att uppgradera sitt befintliga affärssystem och samtidigt implementera COSMO CONSULTs anpassade systemfunktioner för tillverkande företag. //Kundorderstyrd tillverkning, Microsoft Dynamics NAV, cc|configure-to-order//

Ackermann GmbH

Den tyska hantverkarfirman med snickare och arkitekter valde Microsoft Dynamics NAV eftersom deras gamla ERP-system var för statiskt för att kunna hantera kundorderstyrd tillverkning. COSMO CONSULT och den certifierade lösningen för produktionsdatainsamling har spelat en viktig roll i ERP-systembytet. //Kundorderstyrd tillverkning, Microsoft Dynamics NAV, cc|factory data capture//

ACTech GmbH

Den tyska specialisten för snabb prototyptillverkning stod inför utmaningen att deras IT-verktyg som de utvecklat internt inte längre kunde hantera företagets tillväxt. De valde COSMO CONSULT som deras nya ERP-partner eftersom branschlösningen och tillvägagångssätt för implementationen var övertygande. //Kundorderstyrd tillverkning, Microsoft Dynamics NAV, cc|task-based scheduling, QlickView//

Carglass

Carglass är specialister inom bilglasbyten och reparationer. De stora volymerna och verksamhetsmålet att erbjuda den bästa kundupplevelsen, gör att de behöver ett integrerat affärssystem med konsistent grunddata. När de skulle uppgradera sitt affärssystem var även flexibilitet inför framtiden en avgörande faktor. Och i COSMO CONSULT fann de en ärlig och närvarande samarbetspartner. //Microsoft Dynamics NAV//

DAS Environmental Expert GmbH

Det tyska miljöteknikföretaget specialiserar sig på utsläppskontroll och avloppsrensning och är en global aktör inom sitt segment. Deras internationella affärsverksamhet spelade en viktig roll i beslutet att genomföra byte av ERP-system till Microsoft Dynamics NAV och att välja COMSO CONSULT som partner. //Kundorderstyrd tillverkning, Microsoft Dynamics NAV, cc|configure-to-order//

Dedicare

Ett nytt affärssystem i molnet gör det lättare för Dedicare att hantera uppdateringar. Så här gick projektet med att gå över till en molnlösning till.

Finanz Data GmbH

Digitalisering förändrar företagsvärlden – vissa branscher snabbare än andra. Finansindustrin är en av de sektorer som redan genomgår den digitala omvandlingen. Därför beslutade Finanz Data GmbH att utöka sitt system och införa bättre arbetsflöden.

Jeremias-Group

Koncernen är världsledande tillverkare av avgas- och skorstenssystem. Deras utmaning bestod i att implementera en ERP-lösning som passar komplexa och specifika processer i både koncernen och i dotterbolagen. Med hjälp av COSMO CONSULT kunde de uppnå sina mål med att till 90 procent använda standardversionen av Microsoft Dynamics NAV. //Kundorderstyrd tillverkning, projektbaserad tillverkning, Microsoft Dynamics NAV, cc|configure-to-order//

Lucas-Nülle GmbH

Nya uppdateringar gör inte nödvändigtvis ett ERP-system mer modernt. Ett företag från Kerpen i Tyskland bytte ERP-leverantörer för att skapa en toppmodern grund för framtiden.

Mister Spex GmbH

Den Berlinbaserade online-optikern har haft en enorm tillväxt sedan starten 2007. Till en början använde de sig av ett egenutvecklat företagssystem kombinerat med ett redovisningssystem. Tack vare sitt samarbete med COSMO CONSULT har de idag högt automatiserade processer för sin verksamhet som matchar deras framtida tillväxt. //Retail, e-handel, Microsoft Dynamics NAV, cc|workflow//

Pulver-Color Beschichtungs-Ges.m.b.H.

Med hjälp av Microsofts IoT-teknik lyckades beläggningsspecialisten Pulver-Color Beschichtungs-Ges.m.b.H optimera centrala produktionsprocesser och öka produktkvaliteten. Samtidigt kunde de utnyttja tillgänglig kapacitet bättre och generera mer intäkter genom ytterligare order. Den tid som behövs för att återhämta investeringskostnaderna är överraskande kort.

ROESER Medical GmbH

Tysklands ledande systemleverantör av sjukvårdsprodukter och -tjänster stod inför en enorm utmaning. Flera olika förvärv skapade ett heterogent IT-landskap som inte erbjöd ett samlat sätt att konsolidera dataanalys, många utvärderingar gjordes helt enkelt med Excel-kalkylblad. För att optimera den övergripande försäljningen implementerade företaget BI-lösningen QlickView med hjälp av COSMO CONSULT. Inom kort tid blev BI-lösningen, som också användes på mobila enheter i fältet, det centrala verktyget för en gemensam syn på gruppens försäljning. //Life Science-läkemedelsindustri, QlickView, cc|bi dynamics//

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail