Pressreleaser, Nyheter, Utveckling

Women Power hos COSMO CONSULT

Katharina Ehrnsperger17/11/2022

Visste du att världens första programvaruingenjör var en kvinna? Och att mänsklighetens största äventyr inte skulle ha ägt rum utan henne? Hon heter Margaret Hamilton och var ansvarig för utvecklingen av flygprogramvaran som användes under Apollo-uppdraget att landa på månen. 

Hamilton är en pionjär inom informationsteknik. Hon utvecklade banbrytande koncept för asynkrona och prioriteringsstyrda program, som fortfarande utgör grunden för alla pålitliga programvaruarkitekturer. Att en kvinna lyckades i en mansdominerad disciplin var något som var upprörande för 50 år sedan. Man skulle kunna tro att detta har förändrats i grunden under tiden.

Var finns kvinnorna inom STEM?

Det är verkligen inget nytt idag att träffa kvinnor som är framgångsrika inom tekniska yrken. Det visar sig dock att man inte träffar dem särskilt ofta: även om knappt hälften av alla anställda är kvinnor, är deras andel inom IT-sektorn endast 17 procent. Om man tittar på utbildningssituationen inom STEM-sektorn som helhet är förhållandet ännu mer extremt: nio av tio ungdomar som väljer ett naturvetenskapligt eller tekniskt yrke är män.

Orsakerna till detta är många och diskuteras kontroversiellt inom politiken och samhället. Men att bara tala om det förändrar inte situationen, eftersom siffrorna har varit konstanta under många år. "När det gäller att undanröja hinder och göra tekniska yrken mer attraktiva för kvinnor kan vi inte vänta på de stora politiska lösningarna. Vi måste själva bli aktiva", säger Nicole Müller, Chief Brand & People Officer på COSMO CONSULT.

En kulturfråga

Vidta åtgärder - det är precis vad Microsofts partnergrupp har bestämt sig för att göra med sitt initiativ "Women in Dynamics". Programmet stöder Microsoft Dynamics 365-leverantörer och partnerföretag över hela världen när det gäller att främja mångfald på alla nivåer. Med tanke på att kvinnor fortfarande är underrepresenterade är verksamheten främst inriktad på mångfald mellan könen.

Att bryta gamla rollklichéer, uppmuntra unga kvinnor att välja ett jobb inom IT och stödja dem aktivt - detta är först och främst en viktig fråga för företagskulturen. Women in Dynamics ger en vägledning och många praktiska lösningar för att skapa en ny medvetenhet inom alla delar av företaget. Men det är inte ett program som fungerar uppifrån och ner. "Ömsesidig medvetenhet, en miljö utan fördomar, friheten att utbilda och förverkliga sin egen talang - detta måste stödjas och efterlevas av hela företaget", betonar Nicole Müller.

„The Power of People“

Ju fler företag som ansluter sig till initiativet, desto lättare och mer "normalt" blir det för kvinnor att förverkliga sig själva även inom så kallade mansdomäner. På COSMO CONSULT har man redan kommit långt i processen: "Vårt företag har sedan vi grundades 1996 varit övertygade om att människor är den viktigaste framgångsfaktorn i alla våra tankar och handlingar. För oss handlar digitala framsteg om människor, inte om roller eller funktioner", säger Uwe Bergmann, CEO för COSMO CONSULT. "Och vi är medvetna om att vi bara kan klara av vår tids stora utmaningar om vi aktiverar alla människors kreativa krafter och talanger."

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Katharina Ehrnsperger
Marketing Lead - Sweden

Dela