Pressreleaser, Nyheter

COSMO firar internationella kvinnodagen!

Tove Eklund08/03/2023

Internationella kvinnodagen den 8 mars är en dag för att fira kvinnors sociala, ekonomiska och politiska framgångar, reflektera över framsteg och kräva jämställdhet.

På Internationella kvinnodagen (International Womens Day - IWD) 2023 och därefter kan vi alla #EmbraceEquity.

Jämlikhet är inte bara ett trevligt alternativ, det är ett måste. Fokus på jämställdhet måste vara en del av varje samhälles DNA. Och det är viktigt att förstå skillnaden mellan rättvisa och jämställdhet.

Syftet med kampanjens tema #EmbraceEquity för IWD 2023 är att få världen att prata om varför jämställda möjligheter inte räcker till. Människor börjar från olika platser, så sann inkludering och tillhörighet kräver rättvisa åtgärder. 

8 bra sätt att fira internationella kvinnodagen:

IT-branschen är mansdominerad

I genomsnitt är endast 29 procent av den svenska arbetskraften inom IT kvinnor. Det är i sig ett problem, men också att det kommer att saknas 70 000 talanger i IT-branschen fram till 2024.

Vad gör vi?

"Vi måste bli bättre på att locka kvinnor till IT-branschen. Om vi lyckas med detta kommer COSMO CONSULT inte bara att bli ett mer diversifierat företag utan också undvika en framtida brist på talanger", säger Anders Wendt, general manager på COSMO CONSULT i Sverige.

Generellt sett börjar det långt innan någon skickar en jobbansökan till oss, det börjar redan i skolan där de individuella talangerna formas och uppmuntras. Så för att öka antalet kvinnor inom IT-sektorn måste samhället som helhet agera och det börjar med utbildningen.

IT&Telekom-företag föreslår 10 insatser på kort och medellång sikt  

För att tillgodose kompetensbehoven inom techsektorn föreslår IT&Telekomföretagen tio nödvändiga insatser:  

  1. Inrätta ett högnivåforum kring digital spetskompetens

  2. Säkra att digitaliseringen genomsyrar kunskapsinnehållet i hela skolsystemet
  3. Kompetensutveckla lärare så de kan visa både tjejer och killar vägen in i den digitala framtiden
  4. Säkerställ att fler tech-studenter – tjejer såväl som killar – fullföljer sina utbildningar
  5. Se till att redan framgångsrika yrkeshögskolan blir ännu bättre
  6. Öppna högskolan på riktigt för personer i yrkesverksam ålder
  7. Inför techcheckar à 10 000 kronor – ett individbaserat stöd till digital kompetensutveckling – så att alla yrkesverksamma får förutsättningar att utveckla sina digitala färdigheter
  8. Inför kompetensavdrag för att underlätta för företag att investera i sin personal
  9. Attrahera internationella talanger till Sverige och stoppa kompetensutvisningarna
  10. Ta gemensamma krafttag för ökad jämställdhet och mångfald inom techsektorn.

Som du ser händer många intressanta saker den 8 mars som berör alla, inte bara kvinnor. Det är viktigt att hålla sig öppen, kanske bättre förstå de egna privilegierna och stödja jämställdhet för alla människor ännu mer. Glad internationell kvinnodag!

Vill du veta mer om vårt arbete för jämställdhet? Hör av dig till mig:

Tove Eklund
Head of HR - Sweden

Dela