Nyheter

log4j: viktig information

Daniel Schmid15/12/2021

Viktig information för COSMO CONSULT-kunder,  

Alla talar om hotet från Java-loggningsbiblioteket log4j. Ytterligare information finns på Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Log4j).

I detta sammanhang har vi kontrollerat vår nuvarande produktportfölj för att se om det osäkra biblioteket används. Ingen av våra produkter använder detta bibliotek. Dessutom har vi nära kontakt med våra partner. Inte heller här har några negativa effekter identifierats hittills. 

Det finns bara en tillverkare Qlik, som har meddelat relevant information om användningen av log4j via följande länk:
https://community.qlik.com/t5/Knowledge/CVE-2021-44228-Handling-the-log4j-lookups-critical-vulnerability/ta-p/1869805

Om det mot förmodan skulle dyka upp nya upptäckter kommer vi att informera er omedelbart.  

Vänligen dela denna information med relevanta roller i ditt företag. 

Om du har några frågor kan du kontakta vår regionala support, din direkta kontaktperson på COSMO CONSULT eller den centrala produktsupporten (product.supportno spam@no spamcosmoconsult.com).
 

Dela