Pressreleaser

COSMO CONSULT utökar sin globala ledningsgrupp

COSMO CONSULT14/10/2019
Daniel Schmidt (CPO), Gerrit Schiller (COO), Tobias Fenster (CTO), Peter Dibbern (CMO)

COSMO CONSULTS starka tillväxt den senaste tiden har tillfört koncernen inte bara fler avdelningar och anställda, utan även en ännu bredare produktportfölj och flera nya teknikområden. Företaget, som är inriktat på digital transformation, utökar nu även sin globala ledningsgrupp för att fortsatt kunna klara av den ständigt ökande mängd åtaganden som dess ledning behöver hantera. I början av oktober tillträdde Daniel Schmid som Chief Portfolio Officer (CPO) och Tobias Fenster som Chief Technical Officer (CTO).  Peter Dibbern, som tidigare var ansvarig för koncernens marknadsföring och verksamhetsutveckling, utsågs dessutom till Chief Marketing Officer (CMO).

COSMO CONSULT Group är med sina drygt 1 200 anställda på 42 platser i 14 länder runt om i världen, en av ledarna inom digital transformation på området små, medelstora och stora företag. Programvaru- och konsultföretaget har nyligen kunnat vidga sin egen expertis och föra ut nya varor och tjänster till marknaden inom områden som datavetenskap, sakernas internet (IoT), moln- och IT-tjänster samt modern arbetsteknik. Programvaru- och konsultföretaget utökar även sin globala ledningsgrupp med tre nya positioner, för att bana väg för ytterligare tillväxt.

Daniel Schmid, ansvarig för portföljförvaltning

Daniel Schmid kommer att anta rollen som Chief Portfolio Officer (CPO). Han kommer att ansvara för hela produktportföljen och COSMO CONSULT Groups övergripande strategi. Daniel kommer i sin roll som CPO se över strategin för go-to-market för nya produkter och de befintliga lösningarnas hela livscykel. Han kommer även att hantera våra strategiska partnerskap. Daniel tillför teamet en djup förståelse för våra målmarknader. Han kommer att främja vår kundorientering och vår kultur av kreativitet och innovation, säger Gerrit Schiller, CCO på COSMO CONSULT Group. Daniel Schmid har studerat IT och kommunikationshantering och har därefter arbetat för flera programvaruföretag med försäljning och som projektledare för komplexa projekt inom professionell programvara. Under de senaste tre åren har han varit ansvarig för försäljning av alla Microsoft Dynamics 365-produkter i rollen som försäljningschef för Microsoft-partnern AVANADES tyskspråkiga marknad

Tobias Fenster, ansvarig för teknik och utveckling

Tobias Fenster kommer att ta sig an tjänsten som Chief Technical Officer (CTO). Han kommer att spela en central roll framöver vid skapandet av en teknologistrategi för COSMO CONSULT Group. ”I sin egenskap av CTO kommer Tobias att driva teknologiska förändringar i vårt företag, och dessutom främja smidiga arbetsmetoder och spetsteknik inom hela koncernen, i synnerhet inom de grupper som arbetar med produktutveckling. Han kommer se till att våra produkter och plattformar är tydligt fokuserade på molnteknik och bygga kundorienterade, effektiva och kreativa produktgrupper,” förklarar Gerrit Schiller. Efter att ha studerat informationsteknologi arbetade Tobias Fenster i olika ledningspositioner med fokus på teknik vid Axians Infoma – ett programvaru- och konsultbolag som är specialiserat på offentlig förvaltning. Senast innehade han positionen teknisk chef där. Microsoft har utnämnt honom till en ”Most Valuable Professional” (MVP) för Microsoft Azure och Microsoft Business Applications.

Peter Dibbern är nu global marknadschef

Peter Dibbern, tidigare ansvarig för verksamhetsutveckling och marknadsföring vid COSMO CONSULT, kommer som en del av expansionen att flytta upp till ledningsnivå i sin roll som Chief Marketing Officer (CMO). Han kommer i sin nya position att ansvara för koncernens hela globala marknadsföringsstrategi. Han har arbetat vid COSMO CONSULT i tre år, efter att tidigare ha innehaft ledande positioner inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling vid leverantörer av affärssystem.

”Vi är glada att vi kan fylla dessa nyskapade positioner med kompetenta, erfarna experter. Vi är säkra på att detta kommer ta COSMO CONSULT till en helt ny nivå”, säger Gerrit Schiller. Alla tre cheferna kommer att rapportera direkt till styrelsen, har stora nätverk inom Microsoftvärlden, och har arbetat på sina nya positioner vid COSMO CONSULT sedan början av oktober.

Dela