Framgångar, Utmärkelser

COSMO CONSULT är en av de bästa arbetsgivarna i Tyskland. Vad är hemligheten?

COSMO CONSULT AB25/02/2019

Om man vill vara en attraktiv arbetsgivare måste man anstränga sig. Finns det någon hemlig formel? För COSMO CONSULT handlar det om människorna.

Det företag som sätter människor i centrum – både hos kunden och på det egna företaget – är på rätt väg. Men det räcker inte att bara säga det. Det måste vara en grundläggande del av företagskulturen. Annars får man inget pris!

En gång per år utser TOP JOB de bästa arbetsgivarna i Tysklnad. Alla företag är inbjudna att tävla om denna utmärkelse – och de som ansöker visar sig självklart från sin bästa sida. Men för TOP JOB handlar det inte om en vacker yta och inför prisutdelningen synas kandidaterna ingående. Själva kärnan i bedömningen utgörs av en vetenskaplig undersökning ledd av St. Gallens universitet, där framför allt medarbetarnas åsikter är avgörande.

Vill du också bli en del av COSMO CONSULT?

Teknik för människor

Precis som tidigare år har COSMO CONSULT ansökt för att delta i TOP JOB och återigen vunnit – i år till och med som en av de bästa arbetsgivarna i sin storlekskategori. Vad är då hemligheten bakom Europas ledande Microsoft-partners framgång?

Det långa svaret på den här frågan har att göra med de många olika bedömningskategorierna man tar hänsyn till vid TOP JOB-utmärkelsen. Det korta svaret lyder: På COSMO CONSULT handlar allt om människorna som jobbar på företaget.

"Vi är ett teknikföretag. Men för oss är teknik inget självändamål. Vårt syfte med tekniken är att underlätta livet för människor – framför allt i arbetslivet." förklarar Uwe Bergmann, VD för det vinnande företaget. Att man verkligen menar syns i COSMO CONSULT:s motto: "Business software for people". För Uwe Bergmann är detta företagets DNA. 

Industry 4.0, Big data, artificiell intelligens – vår värld förändras hela tiden. Det påverkar framför allt arbetslivet och hur vi fattar beslut. Möjligheterna är enorma, men det finns även risker. I en tid när stora teknologiska förändringar sker är det extra viktigt att inte glömma bort individerna. "För oss handlar det om att ingen ska hamna på efterkälken", menar Uwe Bergmann.

Digitalisering på nära håll

Som experter på digitalisering vet COSMO CONSULT exakt hur stor insatsen är – men inte bara för att det hör till den dagliga verksamheten att hjälpa de egna kunderna med IT-lösningar. "Man kan säga att vi har upplevt den digitala omvandlingen själva", förklarar personalchefen Kim Helmig. "Vi har själva internt genomgått en förvandling och förstår därför vad denna process innebär för ett företag, i synnerhet för våra medarbetare." Det är viktigt att ledning och medarbetare drar åt samma håll. På COSMO CONSULT står därför empati och emotionell intelligens i fokus.

Det här är något som personalen på COSMO CONSULT värdesätter: I de omfattande medarbetarundersökningarna får företaget positiv återkoppling som befäster COSMO CONSULTs ställning som en av de bästa arbetsgivarna.

TOP JOB-juryn lovordar i synnerhet det öppna och jämställda samarbetet mellan hierarkier, åldrar och avdelningar. "Vårt mål är att vara en arbetsgivare som inspirerar människor. TOP JOB-utmärkelsen är ett bevis på att vi har valt rätt väg", säger Kim Helmig.

"Vi har fortfarande mycket kvar att göra"

Självklart stämmer den gamla sanningen även här: Själva resan är målet! TOP JOB-utmärkelsen är endast en etapp på vägen för COSMO CONSULT. En rad aktuella medarbetarinitiativ på internationell nivå och inom utbildningsområdet visar att man inte tänker ligga på latsidan.

"Vi har mycket kvar att göra", sammanfattar Uwe Bergmann. "Vi vill att de smartaste och mest kreativa personerna ska tänka på COSMO CONSULT i första hand när de letar efter ett nytt jobb."

Dela