Pressreleaser, Evenemang

COSMO CONSULT-gruppen tjänar på ökande efterfrågan på helhetslösningar

COSMO CONSULT AB15/05/2018
Picture: COSMO CONSULT at the Hannover Fair

COSMO CONSULT-gruppen, en av världens ledande Microsoft Dynamics-partner och leverantör av helhetslösningar, har nått ett positivt resultat på årets Hannover-mässa. Företaget har noterat en hög efterfrågan på digitaliseringslösningar bland medelstora tillverkningsföretag. Hur ett sådant Industri 4.0-koncept kan se ut visade program- och konsultföretaget med ett exempel från varvsindustrin.

Hannover-mässan är den viktigaste industrimässan och största mässan för investeringsvaror i världen. I år kunde nästan en kvarts miljon besökare se produkter från ca 6 500 deltagande företag. Störst var intresset för intelligenta koncept som kombinerar maskiner och anläggningar med digital teknik och lösningar för dataanalys, för att hämta information och därmed göra produktionsprocesserna transparentare, säkrare och flexiblare. 

Ledande på helhetslösningar i Microsoft-miljöer

Precis här kommer COSMO CONSULT-gruppen in i bilden. På Hannover-mässan använde sig företaget, som specialiserat sig på processrådgivning och programutveckling, av ett exempel hämtat från varvsindustrin, för att visa hur företag med moderna tekniska plattformar kan optimera samarbetet med sina projekttjänsteleverantörer. Exemplet visar hur IoT-teknologi bidrar till att hålla projektförloppet i fokus, skapa kvalitetsrapporter mobilt och stödja kunderna med extra servicetjänster under hela produktens livscykel. ”Med våra exempel på helhetslösningar når vi en hög grad av igenkänning i Microsoft-miljön. Det finns inte många Microsoft-partner som kan kombinera flera decenniers erfarenhet av produktion med breda kunskaper inom digitalisering. Vi var därför i ett perfekt läge på Hannover-mässan. I synnerhet väckte vårt exempel stort intresse bland fackbesökarna”, säger Klaus Aschauer, styrelseordförande i COSMO CONSULT-gruppen, glatt. 

Kompetent rådgivning och lösningar för medelstora företag

Medan större företag redan har tagit fram koncept för Industri 4.0 och samlat erfarenheter, befinner sig många medelstora företag fortfarande i början av processen. De söker en partner som kan hjälpa dem med digitaliseringsfrågor och aktivt stötta dem i implementeringen. ”Utgångsläget kan variera mycket. Många företag använder redan digitala tekniker för att utveckla nya affärsmodeller, medan andra saknar ett modernt ERP-system som bas för kommande digitaliseringsstrategier”, betonar Aschauer. Med en portfölj som sträcker sig från ERP- och CRM-system via lösningar för dataanalys till leverantörsportaler, molnteknik och Internet of Things (IoT), kan COSMO CONSULT ta fram ett skräddarsytt digitaliseringskoncept för varje tillverkningsföretag. 

Framtiden är intelligent

Med blicken riktad mot framtiden ser Aschauer en alltmer framträdande roll för artificiell intelligens i digitaliseringskoncepten: ”Sammankoppling av maskiner, anläggningar, arbetsobjekt och IT-infrastruktur i nätverk är redan i stor utsträckning möjlig. Nu handlar det om att med ny teknik, som AI, bearbeta den samlade informationen så intelligent att de tillverkande företagen alltid fattar rätt beslut i varje situation. På så sätt får våra kunder ett större mervärde.” Vill man komma igång snabbt med digitaliseringen bör man börja i liten skala och först testa den digitala tekniken inom ett överskådligt företagsområde, för att samla erfarenheter och utveckla en känsla för chanser och möjligheter. COSMO CONSULT hjälper de medelstora företagen i processanalysen, utvecklingen av digitaliseringsidéer, den tekniska implementeringen och driften av den digitala infrastrukturen i molnet eller i det egna företaget. 

Video interview with Klaus Aschauer at the Hanover Fair

Dela