Branschlösningar, Produkter

Ny branschlösning för hantering av produktdata

COSMO CONSULT AB20/09/2018

När nya produkter utvecklas och designas skapas en stor mängd data såsom tekniska ritningar, stycklistor och testresultat. En stor del av denna information behövs även under produktens resterande livscykel i samband med service, underhåll eller löpande utveckling. Med cc|produktdatahantering lanserar COSMO CONSULT Group en certifierad tilläggsfunktion som utökar ERP-systemet Microsoft Dynamics NAV med dessa funktioner.

Tekniska dokument alltid tillgängliga

Med tilläggsmodulen kan företag hantera tekniska dokument inom områden som mekanik, elektroteknik och elektronik på ett enhetligt sätt inom hela företaget. Ritningar och dokument relevanta för tillverkning, inköp eller service tillhandahålls automatiskt under processen beroende på den aktuella situationen. Även revideringen av ritningarna efter produktändringar görs automatiskt av programvaran. De viktigaste funktionerna i cc|produktdatahantering är följande:

  • integrerad ritningsförvaltning
  • revideringshantering 
  • enhetlig ändringshantering och
  • anslutning till fler än 20 vanliga CAD-/PLM-/PDM-system.
     

Effektiv ritningsförvaltning

Drawing Card (please click to enlarge)

Med hjälp av ritningsförvaltningen kan ett valfritt antal ritningar och ritningsrevideringar hanteras. De kan flexibelt tilldelas artiklar eller stycklistor och ger därmed ökad transparens inför den följande användningen av datan. Via statushanteringen kan konstruktörerna specifikt inkludera eller exkludera ritningar eller dokument i eller från processen.

Pålitlig revideringshantering

Revideringshantering säkerställer att uppgifterna är konsekventa efter ändringar. En viktig faktor är användningskontrollen som fastställer de enskilda ritningarnas användningsområde. Utifrån denna information fastställs om hela produktstrukturen, komponentgruppen eller bara den enskilda delen ska revideras.

Transparent ändringshantering

Overview Changemanagement (please click to enlarge)

Via ändringshanteringen kan avdelningsövergripande processer styras specifikt. De begärda ändringarna överförs direkt till designavdelningen. Detaljerad information om typ av ändring och vilka komponenter som berörs är tillgänglig. Utifrån detta kan konstruktörerna kontrollera processen och besluta om produktändringar. Alla produktändringar läggs in i företagets organisation via ett ändringsuppdrag. Dessutom fastställer en flexibel uppgiftslista de inblandade avdelningarnas uppgifter. På så sätt kan konstruktörerna när som helst tydligt se ändringens aktuella status.

Mer om vår nya tilläggslösning:

Kompatibelt med CAD-, PDM- och PLM-system

Via tillvalet cc|produktdatahanteringsanslutning kan vanliga CAD-, PDM- och PLM-system anslutas till cc|produktdatahantering. Genom att branschlösningen anpassas individuellt till respektive företags krav säkerställs att datan i ERP-systemet alltid är uppdaterad. Förutom ritningar, artiklar och stycklistor innebär detta att även processer anpassas mellan CAD- och ERP-system. 

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela