Digitalisering, Produkter

Digital transformation: Konsulttjänster blir allt viktigare

manage-it20/06/2019

Framtiden är digital. Det går inte längre att förändra. Grunden för att framgångsrikt kunna omsätta digitala IT-planer är den digitala tranformationen. Vad måste en IT-tjänsteleverantör göra för att stötta sina kunder optimalt genom utvecklingen och hjälpa dem att bli så framgångsrika som möjligt? Vad behöver ERP-leverantörer och andra programvaruutvecklare, IT-tjänsteleverantörer och konsultbolag ställa in sig på?

Uwe Bergmann, CEO för COSMO CONSULT Group, Europas ledande Microsoft Dynamics-partner och global leverantör av helhetslösningar, är övertygad om att en IT-partner måste erbjuda sina kunder stöd på två sätt: "Å ena sidan måste vi tillhandahålla moderna, avancerade IT-verktyg för att våra kunder ska kunna ligga i framkant inom sin bransch. Dessutom är behovet av konsulttjänster enormt." Analysföretaget Gartner förutspår att runt 50 % av IT-kostnaderna kommer att läggas på integrering år 2020, eftersom – bland annat genom den digitala transformationen – många fler system måste sammanföras. I detta sammanhang blir även betydelsen av molnlösningar mycket större, eftersom många system och funktioner är mycket enklare att integrera i dessa. 

 

Så har vi alltid gjort det

Därför förutspår Gartner att de klassiska ERP-systemens era snart upphör, eftersom de är dyra i inköp och ofta är oflexibla till sin användning och svåra att uppdatera på grund av de många anpassningarna. De klassiska "On Premises ERP-systemen" kommer visserligen att finnas kvar men många andra system inom t.ex. HR-, CRM- eller marknadsföringsområdet kommer att anslutas till dem. Digitalisering och digital transformation utgör alltså ett ytterst komplext projekt, som inte bara kräver unika IT-kunskaper utan dessutom ett om- och nytänkande på företaget.

Bergmann vet: "Idag ingår redan effektivitet och produktivitet i våra kunders DNA, men det krävs en allmän förändringsprocess. I den digitala framtiden finns inte plats för "Så har vi alltid gjort det". För att kunna ta fram en helhetsstrategi för IT är det en avgörande faktor att man som företag använder sig utav externa konsulttjänster – ju tidigare desto bättre”. Numera är Office 365 mer än bara Word, Excel och PowerPoint och istället en äkta affärslösning som COSMO CONSULT, förutom med speciella branschlösningar, även utökar med fler tilläggslösningar för att förbättra användningen av programvaran ytterligare. COSMO CONSULT Group ser sig därför – inte minst som återkommande medlem i Microsoft Inner Circle – tack vare sin globala erfarenhet på Microsoft Dynamics-området som konsult och partner in i den digitala framtiden. 

Ett framtidsorienterat synsätt

Självklart kan inget företag genomföra den digitala transformationen över natt. Många måste börja med att begränsa sig till att modernisera befintliga IT-system eller införa ny digital teknik för att till en början optimera sina processer. Även här bör man välja ett konsultbolag med lämplig IT-bakgrund och teknisk expertis, som till exempel COSMO CONSULT, för att ta fram moderna IT-strukturer och framtidsorienterade digitala plattformar inom industrin, tjänstesektorn och e-handeln. Internationella marknader omvandlas, digitalisering och globalisering ökar konkurrensen, samarbeten blir allt viktigare och företags affärslösningar har en kortare livslängd och utan en kontinuerlig modernisering av dessa, så kommer de relativt snabbt inte längre möta de aktuella krav som finns och de blir slutligen obrukbara – i värsta fall kan det leda till att företag kan gå omkull.

Bergmanns kollega i COSMO CONSULTs bolagsledningen, Gerrit Schiller, förespråkar en bestämd väg: "Jag rekommenderar att man växlar till ett standardprogram som kan anpassas flexibelt till företagets specifika behov med en rad olika branschlösningar, som till exampel COSMO CONSULT erbjuder i kombination med innovativa lösningskoncept. Den stora fördelen är att man följer med i tillverkarens regelbundna innovationer, vilket kan ge avsevärda konkurrensfördelar i den digitala världen. Jag skulle absolut rekommendera mer innovativa och investeringssäkra standardprogram."

 

Men alltid med: ERP

Gamla system är innovationshämmande och oftast mest en belastning som framför allt förhindrar den digitala transformationen. Enligt ett whitepaper om programvarumodernisering från det tyska analysbolaget Lünendonk, går dessutom 60 % av ett företags totala IT-kostnader till att underhålla gamla system. Men det är knappast några företag som har råd att ge bort sina pengar eller i längden avstå från den digitala transformationen utan att äventyra sin egen utveckling eller hela sin existens. Det finns visserligen tillräckligt med analysmetoder för att ta fram och strukturera nyttjandescenarior för äldre datasystem för att på så sätt hitta nya vägar framåt. Å andra sidan erbjuder dessa gamla system alltid en möjlighet att omvandla ett företags IT-landskap och använda det som en grund för en framgångsrik framtid – för framtiden blir garanterat digital oavsett.

Vid alla dessa aktiviteter – modernisering, nyimplementering eller införande av ny teknik – bildar ERP-systemet ett centralt förtroendeområde och den kärna där alla viktiga affärsprocesser sker och där samtliga strängar möts. "Att integrera analysverktyg i ERP-systemet är därför en utmärkt idé som vi ser det. Vi har sammanställt ett eget team som utvecklar IoT-lösningar, som ju själva producerar en mängd data. Hanteringen av denna data sker i vår processtruktur i ERP-systemet", fortsätter Uwe Bergmann och nämner ytterligare ett exempel: "Våra kunder klagar allt oftare över bristen på kompetent arbetskraft. Tack vare Virtual Reality-glasögonen Hololens kan en ingenjör numera sitta på sitt kontor och med sin expertkunskap stötta en tekniker som är ute hos en kund under en pågående reparation. Genom glasögonen ser ingenjören på sin dator samma sak som teknikern på plats ser. Hela kommunikationen är röstbaserad så att teknikern har båda händerna fria."

 

Idag handlar det om mer än bara ERP-system. Gartner talar om "post-modern ERP", som kan sättas samman av en rad ytterligare komponenter som dessutom inte alltid måste komma från en och samma partner. COSMO CONSULT CEO sammanfattar det så här: "Vi kan erbjuda den nya tekniken och dirigera den, och vi kan erbjuda konsulttjänster och hjälp inom nya områden. Men insikten och viljan måste komma från kunden. För kunder som inte vill haka på det nya erbjuder vi även fortsättningsvis klassiska ERP-system. I längden tror jag dock inte att man kan stå utanför affärsvärldens och samhällets transformation."

 

Intervjun har publicerats i manage-it magazine (Tyskland).

Dela