Pressreleaser, Utmärkelser

COSMO CONSULT utnämnt till topprådgivare för små- och medelstora företag för sjunde året i rad

COSMO CONSULT AB03/07/2018

COSMO CONSULT Group, en ledande leverantör av Microsoft-baserade komplettlösningar för order- och processtillverkning, detaljhandel, byggnadsindustri och tjänster, tilldelas för sjunde gången i rad den prestigefyllda kvalitetsmärkningen TOP CONSULTANT och tillhör därmed de bästa konsultföretagen inriktade på små- och medelstora företag. Inför kvalitetsmärkningen, som delas ut av compamedia och Wissenschaftliche Gesellschaft für Management (WGMB), en tysk organisation för management- och konsultverksamhet, utvärderades kandidaterna utifrån vetenskapliga kriterier genom ett komplext bedömningsförfarande och bedömdes framför allt med hänsyn till kundnöjdheten.

Företagslösningar handlar inte bara om programvara utan också om att samarbeta med en pålitlig och framtidssäkrad implementeringspartner. Att välja rätt samarbetspartner är dock inte helt enkelt: Bara i Tyskland räknar man med att det finns fler än 90 000 tjänsteleverantörer inom IT- och kommunikationsbranschen. För att kunna ge tillförlitlig vägledning till högkvalitativa och välbeprövade IT-tjänster på denna enorma marknad etablerade man år 2010 kvalitetsmärkningen TOP CONSULTANT. Certifikatet delas ut en gång per år till företag som utmärker sig genom ett utmärkt konsultarbete. För att bevisa det måste kandidaterna genomgå ett omfattande, vetenskapligt grundat testförfarande där framför allt kundnöjdheten bedöms.

Med fokus på en mänsklig teknologi

Med utnämningen till TOP CONSULTANT erhåller COSMO CONSULT den eftertraktade kvalitetsmärkningen för sjunde gången i rad. ”Det råder en boom på marknaden. Därför kan nästan alla sälja nästan allt just nu – tyvärr gäller det även för tvivelaktiga leverantörer”, menar prof dr Dietmar Fink på institutionen för företagsrådgivning och -utveckling vid högskolan i Bonn och akademisk chef för studien. ”Kvalitetsmärkningen TOP CONSULTANT gör att man i den rådande situationen direkt kan se ett konsultföretags kvalitet och fungerar därmed som en utmärkt vägledning för små- och medelstora företag.”

”Business software for people” är COSMO CONSULT:s filosofi. Med över 950 experter på 40 platser världen över erbjuder företaget förutom ERP- och branschlösningar även en rad speciallösningar, Business Intelligence-, CRM- samt Office- och portalsystem. COSMO CONSULT kombinerar sina lösningar med ett omfattande tjänsteutbud med målet att ge kunderna behovs- och framtidsorienterad rådgivning – inte bara när det gäller att välja programvaran utan även vid installation, administration och vidareutveckling av den. ”Avgörande för oss förutom professionell projekthantering är den mänskliga sidan av saken, alltså samarbetet med våra kunder. Det innebär ett respektfullt och förtroendeingivande partnerskap där vi är på samma nivå”, förklarar styrelseordförande Uwe Bergmann.
 

Mot den digitala tidsåldern

COSMO CONSULT verkar på en ytterst dynamisk marknad där den digitala utvecklingen medför stora förändringar – både för de enskilda arbetsplatserna men även för själva företaget och till och med för hela industrigrenar. Det avgörande, menar Uwe Bergmann, är inte bara den rent tekniska sidan: ”Det handlar om hur våra liv och våra arbeten påverkas. Som så ofta när stora förändringar är i antågande finns det mycket osäkerhet, och en del av utvecklingen går i fel riktning. Det avgörande är att inte mista överblicken och samtidigt hantera osäkerhet, tvivel och till och med rädsla, och ta detta på allvar. Precis det är vårt jobb: Att tillsammans med våra kunder hitta rätt väg in i den digitala tidsåldern – med stor förståelse för den aktuella situationen, för medarbetarna på företaget och självklart även för den konkreta verksamheten.”

Den officiella utdelningen av kvalitetsmärkningen TOP CONSULTANT ägde rum under festliga former den 29 juni vid 5:e Deutsche Mittelstands-Summit i tyska Ludwigsburg, en konferens för små- och medelstora företag. Mentorn för konsultutvärderingen, före detta förbundspresident Christian Wulff, gratulerade personligen pristagarna och hyllade deras engagemang för och arbete med utmärkt rådgivning till små- och medelstora företag.
 

Dela