Pressreleaser

FWI Information Technologies, ledande Microsoft Dynamics 365-partner, blir en del av COSMO CONSULT

COSMO CONSULT AB14/11/2017
Les solutions Microsoft Dynamics de Cosmo Consult

COSMO CONSULT, global leverantör av affärslösningar baserade på Microsoft Dynamics, och FWI-koncernen, Österrikes ledande Microsoft Dynamics 365-partner, kombinerar sina bransch- och lösningskompetenser. Genom att integrera FWI, med kontor i Steyr, Wien, Vitis, samt i tyska Neumarkt in der Oberpfalz, i sin organisation stärker COSMO CONSULT sin ledande ställning bland europeiska Microsoft Dynamics-partners och stabiliserar sin marknadsledande position i Österrike.

FWI-koncernen har omkring 150 anställda och är den ledande återförsäljaren av Microsoft Dynamics 365 Enterprise-lösningar i Österrike och en av de mest respekterade experterna på den tysktalande marknaden för Microsoft Dynamics 365 ERP (AX) och CRM. FWI-koncernen har gedigen branschkunskap inom områdena för tryck och förpackning, avfallshantering och återvinning, maskin- och anläggningskonstruktion, industri- och tillverkningssektorn, samt inom grossist- och detaljhandeln. Med sin expertis har koncernen under många år erbjudit branschledande ERP-, CRM- och Business Intelligence-lösningar till sina kunder. FWI erbjuder även omfattande rådgivning vad gäller affärsoptimering och digitalisering.

Genom att integrera FWI i gruppen fortsätter COSMO CONSULT, nu med 950 anställda på 40 platser världen över, att beslutsamt driva sin internationella tillväxtstrategi. Nyligen genomfördes förvärv i Österrike, Frankrike, Spanien och Latinamerika. Den tysktalande marknaden spelar en stor roll i detta. Med fyra nya COSMO CONSULT enheter, kommer kunder till båda koncernerna att dra nytta av expansionen av produkter och tjänster, av den internationella expertisen samt den ekonomiska stabiliteten av Europas ledande Microsoft Dynamics-återförsäljare.

”När två marknadsledande teknikföretag slår sig samman och drar åt samma håll, är det inte bara kunderna som drar nytta av det, utan även marknaden som helhet”, säger Leopold Födermayr, en av grundarna till FWI-koncernen. Entreprenören och IT-experten med många års erfarenhet tänker framförallt på utmaningarna och möjligheterna med digitaliseringen. ”Företagslösningar kommer att förändras fundamentalt, precis som affärsprocesser och hela affärsmodeller har gjort. För att kunna ta del av potentialen i den här trenden behövs det starka IT-partners som inte bara har en vision om framtiden utan även besitter styrka och uthållighet att skapa den framtiden.”

”Genom att slå ihop FWI och COSMO CONSULT etablerar vi en unik europeisk grupp av experter på integrerade Microsoft Dynamics 365 företagslösningar”, säger Uwe Bergmann, VD för COSMO CONSULT-gruppen. ”Faktum är att det inte bara är kunderna som står inför stora utmaningar med digitaliseringen, utan även vi. Vi vill jobba tillsammans med våra kunder i en anda av partnerskap, ärlighet och på lika villkor; människorna står i centrum för allt vi gör och så ska det förbli. Modern teknologi är bara användbar om den stöttar människorna i företaget.”

Under de närmsta månaderna kommer FWI-enheterna successivt att bli operativa kontor i COSMO CONSULT-gruppen. Befintliga kunder kommer även fortsättningsvis att stödjas av sina vanliga kontaktpersoner och personligen informeras om alla relevanta ändringar.

Dela