Framgångar, Utmärkelser, Pressreleaser

COSMO CONSULT ScoreFact-certifierifierade

COSMO CONSULT19/04/2017

COSMO CONSULT den första Microsoft Dynamics-partnern att tilldelas den eftertraktade ScoreFact-certifieringen

label Scorefact de satisfaction client obtenu par Cosmo Consult

Europas ledande Microsoft Dynamics-partner, COSMO CONSULT, har tilldelats ScoreFacts ”Expert”-certifiering, en kundnöjdhetscertifiering för IT-branschen och ERP-användare. Kvalitetscertifieringen delas ut av den oberoende franska IT-rankingbyrån ScoreFact och baseras på djupgående användarundersökningar, produkt- och tjänstekvalitet, samt mjuka faktorer som företagskommunikation, ömsesidigt förtroende och förutsättningar för långsiktigt samarbete.

Utbudet av affärssystemslösningar och IT-tjänster har blivit så stort och varierat att det är svårt för företag att ta de rätta besluten. Och eftersom standardfunktionaliteten inte skiljer sig mycket mellan de olika systemen blir andra urvalskriterier allt viktigare när ERP-beslut ska tas. Till exempel är kvaliteten på samarbetet med IT-leverantören en kritisk faktor. Ett stabilt samarbete baseras på respekt och ömsesidigt förtroende. För att ge företag som står inför ett ERP-beslut en trovärdig guidning, skapade ScoreFact sitt certifieringsprogram, där enbart kunder får tycka till och dokumentera sin kundupplevelse.

I undersökningen blir användare djupintervjuade inom fem områden, allt från vardagsanvändning av programvaran till metodik och projektkunskap hos IT-leverantören; huruvida leverantören upplevs som ärlig och förtroendeingivande; och hur kommunikationen i samarbetet fungerar. För att bli tilldelad certifikatet behöver 60–70% av leverantörens kundbas deltaga i undersökningen och ge positiva utvärderingar.

COSMO CONSULT i Frankrike är den första Microsoft Dynamics-partnern att få denna certifiering. Utmärkelsen belyser så väl COSMO CONSULTs tekniska och branschspecifika expertis som den höga kvaliteten på företagets kundrelationer och förtroendebaserade partnerskap.

”Certifieringen från ScoreFact är ett bra beslutsunderlag för ERP-köparna när de ska välja leverantör eftersom som den reflekterar både den rent tekniska kompetensen men också samarbete och partnerskap” förklarar Uwe Bergmann, VD för COSMO CONSULT Group. ”Implementationen av företagslösningar är en del av kärnverksamheten och den är en viktig investering för framtiden. Därför är det av yttersta vikt att företag hittar en IT-partner som de kan lita på, även i framtiden. ScoreFact-certifikatet betyder att användarna kan lita på att de har att göra med en teknikvass, pålitlig och ärlig tjänsteleverantör som tar väl hand om deras IT.” 

Dela