Pressreleaser

31 Oktober införs SEPA – Single Euro Payments Area

COSMO CONSULT AB15/08/2016

Detta innebär att ditt affärssystem måste kunna hantera den nya SEPA-standarden för att du även fortsättningsvis ska kunna skicka och ta emot betalningar i euro på effektivt sätt. SEPA står för Single Euro Payments Area och drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europas banker. 

31 Oktober införs SEPA – Single Euro Payments Area

SEPA möjliggör för privatpersoner och företag att skicka och ta emot betalningar i euro, betalningar hanteras på samma sätt oavsett om det är en inom Sverige eller över gränser.

I SEPA ingår alla 28 EU-medlemsländerna dessutom Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Norge och Island

Länderna inom eurozonen är redan aktiva inom SEPA för alla eurobetalningar sedan 1 augusti 2014. För länder utanför eurozonen är sista dag för att övergå till SEPA-betalningar 31 oktober 2016.

Hur påverkas ert affärssystem?

Efter att SEPA är igång i Sverige kommer bankerna kräva att eurobetalningar skickas in enligt SEPA-format, ISO XML 20022. Detta kräver affärssystemet stödjer det formatet.

SEPA innebär även att samtliga leverantörer med eurotransaktioner behöver kompletteras med ett IBAN-nummer (International Bank Account Number).

Kontakta er bank

Kontrollera med er bank och diskutera vad SEPA innebär för era banktjänster och vilka tidsperioder ni har att förhålla er till. Kontakta oss därefter för exakt status om något är oklart rörande Ert affärssystem.

Microsoft Dynamics NAV 2013, NAV 2015 och NAV 2016

De nyare versionerna av Dynamics NAV har stöd för det nya filformatet som nämnts i texten ovan. Eftersom arbetet mellan bankerna och programleverantörena har pågått under våren så måste man säkerställa att man har senaste versionen i sin installation av Dynamics NAV.

NAV 2009 och äldre versioner

I versionerna NAV 2009 och tidigare finns det inte förberett för SEPA-filformat, ISO20022. Här måste man komplettera leverantörsbetalningsrutinen med en ny funktion för att kunna hantera detta format. Kontakta oss så lägger vi upp en plan för detta.

XAL

Lösning för XAL saknas från Microsoft. Kontakta oss så går vi igenom vad som bäst för Er.

Dela