Produkter, Utveckling, Framgångar

COSMO CONSULT går upp i molnet

Gero Brinkbäumer30/11/2016

COSMO CONSULT Group, Europas ledande Microsoft Dynamics partner, kommer att köra hela sitt företags-it via Microsoft Azure baserade molntjänster i framtiden. Företaget har konverterat hela sin IT-infrastruktur med 31 anslutna platser i Europa och Latinamerika, från en klassisk in-house till on-demand tjänster. Genom att använda molnbaserade interna affärslösningar som Microsoft Dynamics, QlikView, Microsoft Sharepoint och olika utvecklingstjänster, kommer högre hastighet, flexibilitet och datasäkerhet att uppnås. Bolagets starka tillväxt under de senaste åren har lett till stora utmaningar inom installation och drift av IT-systemen, som ständigt har utökats och uppdaterats. Sedan 2015 använder dessutom alla anställda i COSMO CONSULT gruppen molntjänsten Microsofts Office 365. Med den nya flexibiliteten i molnet, är det möjligt att reagera snabbare och optimera resursanvändningen. När det gäller IT-infrastruktur har det redan varit möjligt att minska kostnaderna med mer än 30%. COSMO CONSULT kommer också att minska mängden intern service och underhåll behövs när man driver sin egen infrastruktur.

"Som en ledande Microsoft Dynamics-partner och globalt verksam leverantör av affärssystem, var det viktigt för oss att inte bara känna till fördelarna med den nya Microsofts molntekniken teoretiskt, men att även vara en första referens genom att praktiskt använda teknologin ", förklarar Uwe Bergmann, VD för COSMO CONSULT AG. Under molnprojektet, som omfattade hela företaget, migrerades själva kärnan av ERP-funktionaliteten, inkommande faktura-arkiveringssystemet ExFlow, business intelligence lösningen QlikView, Sharepoint-plattformen och CMS-verktyget Typo3 för COSMO CONSULTs webbplats successivt till Microsoft Azure. "Vårt digitala arbetsutrymme med Office 365 blir nu integrerat med de kommersiella affärsapplikationerna i molnet. Detta gör att alla användare får tillgång till program på mobila enheter var som helst och när som helst. Som ett företag med distribuerade organisationsstrukturer och förfaranden, passar detta oss bra", säger Uwe Bergmann.

"Efter den framgångsrika migrering från Exchange och Skype till Office 365, var nästa logiska steg att flytta våra applikationer till molnet", tillägger Thomas Westers, chef för Global IT för COSMO CONSULT. "Med Azure kan vi nu reagera snabbt och flexibelt på systems- och organisationsförändringar, och enkelt boka ytterligare resurser vid behov och om de inte längre behövs, stänga dem igen. Utöver detta gör de inbyggda Azure-tjänsterna den annars ofta mycket komplicerade uppgiften att skapa och sätta upp nätverk av enskilda system betydligt enklare ". COSMO CONSULTs IT-chef påpekar också en annan aspekt som är  särskilt relevant för kunder som överväger sin egen molndriftsättning:"När vi skrivit avtal och tagit emot de nödvändiga avtalen, tog det bara en vecka innan vi körde de första applikationerna.” 

Med sitt eget Azure-initiativ vill COSMO CONSULT visa att molnet kan vara mer än bara en ny och kostnadseffektiv leveransmodell för IT-system. Molnet är också en banbrytande teknik för begreppet digitalt företag, som inte bara återger de traditionella affärsprocesserna med mångsidiga affärsapplikationer, men som tar dessa processer till en ny nivå genom nya möjligheter till samarbete och intelligenta affärsfunktioner. "För oss är övergången till Azure en del av vår egen digitala omvandling", säger Uwe Bergmann. "Vi visar på kapaciteten hos den integrerade Microsoft-plattformen i vårt eget företag. Alla områden från försäljning och support till utveckling och redovisning ökar samarbetet och den gemensamma produktiviteten."

Molnet är inne. Alla de stora leverantörerna av affärssystem erbjuder idag molninfrastruktur för sina system. Fördelar såsom snabb driftsättning, mindre ansträngning för intern administration, lätt skalbarhet och flexibla leasingmodeller gör att molntjänster efterfrågas allt mer. Med sina Dynamics-affärslösningar, är Microsoft i spetsen av molnteknik i affärsområdet och förlitar sig på Microsoft Cloud i Tyskland för datalagring i datacenter i landet. Med T-Systems som dataförvaltare stärker detta Microsofts datasäkerhet. Eftersom affärsapplikationer uppfattas som tjänster som kan användas flexibelt och oberoende av plats, har företag som använder dem inte bara en enklare och mer flexibel tillgång till traditionella affärsapplikationer, men också tillgång till helt nya möjligheter.

Dela