Produkter

Carglass – Framtidstryggat affärssystem

COSMO CONSULT AB15/12/2016

COSMO CONSULT Kundreferens

Carglass satt inte i sjön. De hade ett affärssystem som fungerade bra, som var anpassat till just deras dagliga verksamhet och som dessutom var avskrivet. Men det skulle inte gå att växa om de behöll lösningen och på Carglass hade man många tankar om hur de ville utveckla sin verksamhet. De sökte efter något flexibelt och framtidssäkrat, och fann Microsoft Dynamics NAV och COSMO CONSULT.

Carglass byter bilglas och reparerar stenskott. Vid första anblicken kan det verka som en enkel verksamhet. Du får problem med bilen, bokar en tid hos en av Carlglass verkstäder och när problemet är fixat får du en faktura. Men det är trots allt lite mer komplicerat än så.

Ladda ner kundreferens Carglass (pdf)

– Vi har ganska stora utmaningar i verksamheten, ta bara det här med den komplexa kunddefinitionen, säger Arne Berger, Ekonomichef och ansvarig för affärssystemet. Jag tror att vi har fem eller sex olika kunddefinitioner. Den person som körde bilen när problemet uppstod – det är en typ av kund. Men det behöver ju inte vara samma person som äger bilen – så det är en annan typ av kund. Eller det kanske är en leasingbil, så den ägs av ett företag. Sen har vi ju försäkringsbolaget, som står för den större delen av kostnaden, medan slutkunden betalar en självrisk. Det gäller att systemet har koll på alla dessa kundtyper.

Carglass använder det som kallas split billing, det vill säga att det finns flera betalare på varje faktura. Det är en grundläggande funktion i affärssystemet som bara måste fungera. 

– Men faktureringen är ju den tråkiga biten, där man hamnar i slutändan, fortsätter Arne. Vi är i en bransch där vi ska hjälpa människor med ett problem. Vi är väldigt kundfokuserade och vi vill ge kunden det där lilla extra. Kundnöjdhet är extremt viktigt för oss, så vi måste kunna mäta kundupplevelsen.

Sedan länge har Carglass mätt NPS, Net Promotor Score, som är ett nyckeltal för att visa på kundlojalitet. NPS bygger på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss till en vän eller kollega?”, ett enkelt och snabbt sätt att mäta kundupplevelsen. Men att mäta kundnöjdhet är också att mäta det som aldrig blev av. Vad hände med de kunder som tog kontakt men sedan aldrig blev kunder i slutändan? Det brukar kallas för Konvertering i kundkontakten. Kan man mäta och förstå detta, kan man få sin verksamhet att växa.

– Det är väldigt viktigt för oss att förstå varför vi har tappat en kund på vägen. Var det fel pris, hade vi inte tid, eller fanns det inget glas på lagret…? Det är komplext, oerhört komplext, att mäta. Det handlar väldigt mycket om vilken data man samlar in och att man har en affärssystemlösning som kan hantera det.

Affärssystemet som Carglass hade kunde inte hantera den mängd data som krävs för att mäta på bästa sätt. Lösningen var visserligen väl anpassad till den dagliga verksamheten, men utvecklat på ett programmeringsspråk som inte längre supporterades, så det fanns ingen möjlighet att ta verksamheten vidare. 

- Vi satt ju inte i sjön, säger Arne, systemet vi hade var ju till viss del bättre än det vi har nu. Vi brukar skoja och säga att vi hade en Rolls Royce, men bytte det mot en Mercedes. Men det är klart, vi kunde ju inte utvecklas i det gamla systemet och inte heller växa i det. I och med Microsoft Dynamics NAV har vi en stabil och flexibel plattform att bygga vidare på. Och det är däri det sitter, idag måste man kunna vara flexibel inför framtiden, möta digitaliseringen, oavsett vad man håller på med.

När Carglass väl tagit beslut om att det var dags att byta affärssystem, gjorde de ett grundligt förarbete med hjälp från koncernens expertis och valde dessutom att göra en väldokumenterad analys av sin verksamhetsprocess. Allt förarbete gjorde att själva beslutet att gå med ett Microsoft-baserat system var ganska enkelt. 

– Microsoft är med och driver den tekniska utvecklingen, de är stora och världsomfattande och det gör att det känns tryggt. Vi vet att vi kommer ha ett stabilt kärnsystem som fungerar bra med uppgraderingar, samtidigt som det känns som en stor möjlighet att det finns färdiga moduler som vi väldigt enkelt kan koppla på, ExFlow till exempel.

Även när de gällde att välja Microsoft-partner gjorde Carglass en grundlig analys av de olika lösningsförslag de fick. 

– Vi har alltid upplevt COSMO CONSULT som väldigt ärliga, redan från början, säger Arne. De fick ju komma tillbaka ett par gånger för att stå på sig. Strategin var att sälja den lösning de trodde på och de kunde förklara varför andra lösningsförslag inte var en bra idé. Det kändes trovärdigt. Till slut satt vi med en tabell med för- och nackdelar och då var valet väldigt lätt.

Det slutgiltiga lösningsförslaget var dock något som växte fram under förstudiefasen.  En viktig del under förstudien var att framtidstrygga affärssystemet. Carglass och COSMO CONSULT hade till exempel en session för olika framtidsscenarion, där de tillsammans, högt och lågt, tänkte sig in i vad de skulle kunna komma att behöva affärssystemet till. Det blev en lång lista på alla tänkbara scenarion. En konkret målsättning var bland annat att gå mer mot webben och att förbereda systemet för att utveckla verksamheten digitalt. En framtidssäkring som redan håller på att ta form.

– Vi håller just nu på att byta hemsidan till en helt ny plattform som ska vässa upp webben ordentligt, berättar Arne. Vi gör det tillsammans med våra nordiska kollegor. Det verkar som om vårt system kommer att stödja det här bytet och trygga vår framtid, medan norrmännen, som valde en annan affärssystemlösning, har många fler utmaningar. 

Carglass har i och med affärssystembytet fått en framtidsorienterad, komplett digitallösning för sin verksamhet, som är flexibel att integrera och anpassa vartefter behoven uppstår. De har dessutom förberett för att kunna utvärdera och analysera stora mängder data från alla delar av företagssystemet. 

– Flexibilitet, avslutar Arne. Det är ju det allt handlar om idag, i hela samhället. Du måste vara med i matchen och allt ändras så fort. 

 Läs mer om Carglass på deras hemsida.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail

Dela