Utveckling, Pressreleaser

Nytt betalningsformat för betalningar i euro fr.o.m. 31:e oktober 2016

COSMO CONSULT26/08/2015

Nytt betalningsformat för betalningar i euro fr.o.m. 31:e oktober 2016

Nya EU-regler etablerar SEPA som det nya sättet att genomföra betalningar i EUR.  SEPA, Single Euro Payments Area, är ett initiativ inom EU med målet att stärka den europeiska integrationen och Europas konkurrenskraft internationellt genom en enhetlig betalningsstruktur för massbetalningar i euro. EU-kommissionen har antagit en förordning som innebär att nationella betalningsprodukter och format för betalningar i euro inom EU ska ersättas av produkter och format i enlighet med SEPAs regelverk. Reglerna gäller från och med den 31 oktober 2016 för de länder inom EES som inte har euro som valuta, dvs. Sverige.

Detta innebär att efter den 31 oktober 2016 kommer Bankgirot inte längre hantera betalningsuppdrag i euro inom Sverige. Dessa ska istället skickas direkt till respektive bank för hantering. När betalningar i euro inte längre hanteras av Bankgirot redovisas de inte heller i Bankgirots inbetalningstjänster. Avprickningsrutinen kan därför behöva anpassas efter bankernas nya lösningar.

Bankerna kommer att ersätta sina befintliga lösningar för eurobetalningar med SEPA Credit Transfer och SEPA Direct Debit. Dessa produkter producerar snabba, enkla och effektiva betalningar i euro till och from företag inom alla EU- och EES- Norden, inklusive Monaco, Schweiz och San Marino.

Anpassningar i affärssystemen behövs. Microsofts Dynamics NAV kommer stödjer SEPA-betalningar från och med version NAV2013.

Tekniskt innebär de nya EU-reglerna att programvaror och affärssystem som hanterar eurobetalningar behövs anpassas till formatet ISO 20022 XML. Dessutom kan förändringar av funktioner för fakturering och avprickning av eurobetalningar behövas.

Se till att förberedda ditt företag i god tid för att undvika onödig stress och betalningspåminnelser! kontakta oss på COSMO CONSULT så berättar vi mer om vad det innebär för ert företag

Dela