Utveckling, Produkter

Är det dina användares tur att få ett modernt Dynamics NAV?

COSMO CONSULT25/08/2015

VARFÖR UPPGRADERA?

Anledningarna att uppgradera är många generellt kan man säga att kostnaden för att förvalta system minskar om man uppgraderar regelbundet. Undersökningar som Microsoft gjort visar att användarproduktiviteten ökar med 30 % när man går från ett traditionellt till ett rollbaserat gränssnitt.

 Nya funktioner ger nya möjligheter med systemet

Dynamics NAV utvecklas kontinuerligt och ger möjligheter till ökad affärsnytta. Exempel är för NAV 2015:

 •  Ny affärslogik (kassaflöde, kostnadsredovisning, monteringsorder m.m.)
 •  Förbättrad affärslogik (supply chain, montering m.m.)
 •  Bättre koppling till Office
 •  Roller baserat på användarprofiler
 •  Integrationsmöjligheter med . Net och Web Services
 •  Nya funktioner i Cosmo Consults Branschlösningar, Add-ons och andra branschlösningar

  Via nedanståendelänk finns en bra jämförelsetabell som visar vilken funktionalitet som tillkommit per version, http://www.microsoft.com/dynamics/upgrade-compare/nav/default.html.

  Ny teknik ger ökad användareffektivitet

  Exempel på ny teknik är:

  •  Nya klienter för ökad användarproduktivitet: SharePoint, Web, Rollbaserat samt möjlighet att köra NAV på tablets även för Android och iOS.
  •  Nya Windows- och Office-versioner
  •  Bättre prestanda – MS SQL
  •  Ny teknik gör det enklare att integrera med andra system

   Supportstöd från Microsoft upphör

   Microsoft supporterar generellt sett innevarande version och en version bakåt. För säkerställa supportstöd vid programproblem samt att alla applikationer från Microsoft fungerar ihop och är säkra, så är det en god ide att se till att Dynamics systemet är på supporterad version. Läs gärna mer om Microsofts supportpolicy på https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=Dynamics%20NAV

   Översyn av affärsprocesser

   Det är ju inte bara programvaran som uppdateras ert företag utvecklas ju också kontinuerligt. Ett uppgraderingsprojekt sätter fokus på affärsnyttan och brukar vara ett bra tillfälle att fräscha upp systemet

   •  Genomgång och uppdatering av grundinställningar
   •  Rensa bort obsolet grunddata
   •  Genomgång av anpassade funktioner och hur/om de används. Kan ny anpassningar ersättas av nu funktionalitet.  

    Dela