Pressreleaser, Framgångar

COPA-DATA och COSMO CONSULT inleder strategiskt samarbete

Carolina Martell14/08/2015

Integration av produktionsnära system i realtid med affärssystemet enligt Industri 4.0

Ett nära samarbete har inletts mellan COPA-DATA, specialisten för automationslösningar och COSMO CONSULT, den ledande Microsoft Partnern för Microsoft Dynamics NAV i Europa. Målet med samarbetet är att erbjuda kunderna en enkel och säker realtidsanslutning av processnivån med Microsoft Dynamics NAV, och därigenom skapa ett sömlöst informationsflöde mellan affärs systemet och produktionsnära system.

Inom många industriföretag finns det fortfarande ett gap mellan planering- och administrationsnivån och produktionskontrollnivån. Värdefull information såsom process- och produktionsdata är ofta splittrad eller utbyts bara delar av informationen mellan systemen. Endast en fullständig integration av de två världarna – affärssystems- och processnivån - kan erbjuda ett kontinuerligt och konsekvent informationsutbyte mellan produktion, planering och kontroll. Vilket gör det möjligt för väl genomtänkt planering och en homogen bolagsstruktur.

Ett jämnare, transparent informationsflöde

Med zenon mjukvaran är det nu möjligt att uppnå en enkel och säker realtidsanslutning av produktionsnära system med Microsoft Dynamics NAV. Information från produktionen kan snabbt behandlas på administrativ nivå och kraven från affärssystemet genomförs direkt vid produktionslinan.

Flexibelt gränssnitt ansluter systemmiljöer

Microsoft Dynamics Connector skickar relevanta, produktionsnära systemprocessers data till affärsystemet via ett dubbelriktat gränssnitt och kan hämta kontrollinstruktioner. Produktionsdata och händelser blir tillgängliga i realtid och möjliggör därför snabb förmedling av information, vilket i sin tur möjliggör optimala personal- och materialinvesteringar. Microsoft Dynamics Connector kan införas som ett oberoende verktyg eller också i samspel med zenon som ett HMI / SCADA-system för visualisering och styrning av ditt företags industriella processer.

“Vi vill uppnå den högsta möjliga nivån av integration i alla affärsprocesser hos våra kunder. För att få högsta möjliga transparens över alla processer och företagsområden, måste vi ha ett smidigt utbyte av data genom all produktion och logistisk – Vare sig det innebär att identifiera en order i produktionsprocessen eller undersöka aktuella KPI:er. Med COPA-DATA kan vi erbjuda detta till våra kunder”, förklarar Gerrit Schiller, Executive Vice President på COSMO CONSULT AG.

Kompetenspaketet

Samarbetet mellan COPA-DATA och COSMO CONSULT möjliggör kombinerade aktiviteter på marknaden; möjligheten att kombinera kompetens och gynna intressenter samt kunder med gemensamt tillämpade projekt.

”Vi är mycket glada över samarbetet med COSMO CONSULT. Tillsammans kan vi erbjuda ett brett område av kunder och intressenter en professionell ”end-to-end”-lösning - från orderprocess, till produktion, direkt till leverans – och därigenom uppnå ett verkligt mervärde”, tillägger Stefan Reuther, Head of Business Intelligence på COPA-DATA GmbH. ”Tack vare samarbetet kan våra kunder gynnas av sömlös kommunikation, en komplett översikt av all nödvändig information samt en effektivare produktion.”

Om COPA-DATA

COPA-DATA är teknikledande för ergonomiska och högdynamiska processlösningar. Företaget, som grundades 1987, utvecklar programvaran zenon för HMI / SCADA, Dynamic Production Rapportering och integrerade PLC-system vid huvudkontoret i Österrike. zenon säljs via egna kontor i Europa, Nordamerika och Asien samt partners och distributörer över hela världen. Kunderna drar nytta av lokala kontaktpersoner samt support, tack vare en decentraliserad företagsstruktur. Som ett självständigt bolag, kan COPA-DATA agera snabbt och flexibelt, fortsätta sätta nya standarder i funktionalitet och användarvänlighet samt leda utvecklingen på marknaden. Över 80.000 installerade system i mer än 50 länder ger företag inom Mat & Dryck, energi och infrastruktur, Automotive och läkemedelsindustrin nya möjligheter för effektiv automation.

Om zenon

zenon är COPA-DATA`s mångsidiga produktfamilj för branschspecifika ergonomiska processlösningar: från sensorer fram till ERP. Den består av zenon Analyzer, zenon Supervisor, zenon Operator och zenon Logic. zenon Analyzer erbjuder mallar för att skapa skräddarsydda rapporter (t.ex. på konsumtion, driftstopp, KPI:er) baserade på data från IT och automation. zenon Supervisor, ett oberoende SCADA-system, ger omfattande övervakning och kontroll av överflödiga system processer, även i komplexa nätverk och med säker fjärråtkomst. zenon Operator garanterar som ett HMI-system, säker styrning av maskiner och enkel, intuitiv användning - inklusive Multi-Touch. zenon Logic, som är ett integrerat IEC 61131-3-baserat PLC-system, ger optimal processtyrning och logiskt databehandling. Som en plattformsoberoende portfölj för processlösningar, integreras zenons produktfamilj smidigt in befintliga automations- och IT-miljöer och ger set-up guider och mallar för att möjliggöra enkel konfiguration och enkel migrering från andra system. Principen om "inställningsparametrar i stället för programmering" är ett utmärkande drag hos zenon produktfamilj.

Om COSMO CONSULT

Som största Microsoft Dynamics NAV partner och världsledande Microsoft Dynamics tillverkningspartner har COSMO CONSULT specialiserat sig på implementering och systemhantering av industri- och affärslösningar baserade på modern programvaruteknik. Medelstora tillverknings-, service- och detaljhandelsföretag erbjuds därmed en omfattande produktportfölj baserad på Microsoft Dynamics. 

Dela