Molntjänster - mer flexibilitet för ditt företag

Framtiden tillhör molnet - fler och fler företag inser de många fördelar och affärsmöjligheter som erbjuds via moderna molntjänster. Att förändra externa inköp av datorkapacitet, minneskapacitet och programvara via Internet gör det möjligt för företag att avsevärt minska kostnaderna för att genomföra och upprätthålla sin egen IT, så att de kan koncentrera sig helt på sin kärnverksamhet. Samtidigt kan IT-tjänster snabbt och flexibelt anpassas till ändrade krav och gör det möjligt för företag att reagera omedelbart på kundens önskemål eller marknadssituationer. Ändå är molnet inte bara en modell för framtiden: Enligt en studie av BITKOM (Industrial Association for Information Technology, Telecommunications and New Media) förlitar sig redan 44% av alla företag på cloud computing, medan ytterligare 24% planerar eller diskuterar användningen av sådana tjänster.

Med COSMO CONSULT kan du dra nytta av Microsofts moderna molnteknik och skörda frukterna som molntjänster ger ditt företag:

 • Kostnadsbesparingar tack vare eliminering av investeringar i mjukvara och hårdvara
 • Renodling av intern IT
 • Säkerhet för framtiden tack vare obegränsad skalbarhet
 • Programvara och tjänster är alltid uppdaterade
 • Ökad flexibilitet eftersom det är lätt att justera kapacitet och tjänster till rådande marknadsförhållanden
 • Ökad rörlighet då molntjänster kan användas via Internet, oberoende av plats
 • Snabb och kostnadseffektiv implementering

Mer information om Molnet hittar du här:

ERP i Molnet

Våra Microsoft Dynamics-baserade ERP-lösningar är nära kopplade till hela Microsofts moln-ekosystem. Oavsett om du använder Microsoft Office 365, CRM Online, Sharepoint eller Power BI kan du styra hela ditt företag digitalt med en integrerad molnstrategi....

The Cloud: En modern plattform med många möjligheter

Microsofts Molnprodukter och -tjänster används redan idag av många företag för sin IT-miljö. Molnet är baserad på hårdvara och mjukvara som drivs av Microsoft och dess licenspartners i stora datacenters. Via ett webbgränssnitt, har molnanvändare ett brett utbud av alternativ, som tillåter dem att snabbt och enkelt ställa in hela IT-infrastrukturer. Microsoft erbjuder flexibla distributionsmodeller som täcker individuella behov. Alternativen sträcker sig från IaaS Clouds (Infrastructure as a Service), där användaren endast använder hårdvaruinfrastrukturen från Microsoft, till SaaS Clouds (Software as a Service), vilket tillhandahåller hela företagets IT-system, inklusive mjukvara och underhåll. Oavsett vilken lösningsmodell det är som uppfyller dina specifika behov, hjälper Molnet dig att minska dina investeringskostnader, förser dina anställda med modern arbetsutrustning och hjälper dig att kommunicera med partners och kunder på helt nya sätt.

Säkerhet - det första budet i molnet

För COSMO CONSULT är säkerheten den viktigaste faktorn i alla molntjänster: Alla Microsofts datacenters är certifierade i enlighet med viktiga industristandarder. Sammantaget bygger molnets säkerhetsmodell från Microsoft på fyra viktiga garantier:

 • Säkerhet: All data skyddas mot obehörig åtkomst med hjälp av modern teknik, processer och certifieringar som uppfyller de senaste industristandarderna.
 • Skydd av personuppgifter: Enbart du som kund styr innehåll och tillgång. Du som kund kan få tillgång till, extrahera eller radera uppgifter och innehåll när som helst.
 • Transparens: Du som kund vet alltid vad som händer med ditt innehåll. Microsoft förklarar klart och tydligt hur innehållet ska bearbetas, hanteras och säkras.
 • Efterlevnad: Allt innehåll lagras och hanteras i enlighet med företagets skyldigheter och gällande lagstiftning och i enlighet med nationella och internationella bestämmelser.

Microsoft uppfyller säkerhetskraven för kunderna med branschens största efterlevnadsportfölj

Compliance-Portfolio

Teknik för framtiden för ditt företag

Microsoft Azure erbjuder dig en av de modernaste molnplattformar som finns inom affärssystem. Azure är Microsofts centrala molnmiljö, vilket ger databehandling och lagringskapacitet för utveckling och drift av applikationer. Med Microsoft Azure kan du köra applikationer med hög tillgänglighet, utan att behöva oroa dig för infrastrukturen. Operativsystemet och service uppdateringar installeras automatiskt utan att avbryta den löpande verksamheten. Azure är en av världens ledande IaaS tekniker och har klassificerats som branschledare för ERP molnplattformar av det berömda marknadsforskningsinstitutet Gartner.

Lösningar för alla affärsbehov

Microsofts molnlösningar bygger på 15 års molnerfarenhet inom ERP-miljö med ett komplett utbud för alla affärsbehov. "Mobile first, Cloud first"-strategin, placerat i hjärtat av Microsofts vision, är också grunden för framtiden för Microsoft Business Solutions - och inte bara i framtiden: Med Microsoft Dynamics, är molnet redan den centrala punkten av systemet. De nuvarande Dynamics-lösningarna är nära integrerade med molnbaserade system för Microsoft Office 365, CRM Online, Power BI och Microsoft Azure. Naturligtvis är det fortfarande möjligt för företag att använda Microsoft Dynamics-lösningar internt, i sina egna lokaler, men med de nya molnbaserade tjänsterna finns det nu ytterligare möjlighet att flexibelt välja applikationsscenariot från outsourcing av infrastruktur, till fullständigt tillhandahållande av hela ERP miljön, beroende på individuella behov, affärer och investeringsmodeller.

Fråga våra experter!

COSMO CONSULT har många års erfarenhet av molnapplikationsscenarier i ERP miljö. Våra erbjudanden bygger på ett tydligt förfarande, ingående kunskap om affärsprocesser i många branscher och på utmärkta produktkunskaper. Våra experter ger dig gärna dig råd om de unika möjligheter som väntar dig med hjälp av molntjänster. Kontakta oss för att diskutera dina behov!

 Vi ser fram emot att prata med dig om hur ditt företag kan ansluta sig till molnet-eran!

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail