Produktdatahantering med Microsoft Dynamics NAV

Med cc|produktdatahantering hanterar ni tekniska dokument inom områden som mekanik, elektroteknik och elektronik på ett enhetligt sätt inom hela företaget. Relevanta ritningar och dokument förvaltas på en plats och följer automatiskt tillverknings-, inköps- eller serviceprocesserna.

Många produkter förändras under sin livscykel, till exempel genom tekniska förbättringar eller byte av leverantör. cc|produktdatahantering registrerar varje liten produktändring och sörjer för att samtliga avdelningar, medarbetare och berörda processer arbetar utifrån uppdaterade kriterier. cc|produktdatahantering omfattar följande funktionsgrupper:

 • Ritningsförvaltning
 • Ärendehantering
 • Revideringshantering
 • Anslutning till fler än 20 CAD-, PDM- ochPLM-systems

cc|produktdatahantering består av:

Ritningsförvaltning

Tekniska ritningar alltid till hands

Med förvaltningsfunktionen av ritningar i cc|produktdatahantering administreras valfritt antal tekniska och reviderade ritningar, till exempel kopplingsscheman, sprängskisser eller monteringsanvisningar. Ni bestämmer vilka dokument som ska finnas tillgängliga och vilka uppgifter eller processer som de ska tilldelas. Det kan till exempel vara artiklar, stycklistor eller ordrar. En riktigt användbar fuktion är möjligheten att överföra dokument: Om en viss artikel sparas tillsammans med ett dokument så blir det dokumentet automatiskt kopplat till stycklistor eller ordrar där artikeln ingår.

cc|produktdatahantering ser till att alla medarbetare alltid har den information som krävs för att de ska kunna göra sitt jobb. Via statushanteringen kan man välja vilka ritningar och dokument som ska inkluderas i en process och vilka som ska exkluderas. Och vill man veta vem som senast redigerat ett dokument räcker det med att ta en snabb titt i avsnittet för dokumentanvändning.

Enkelt att hantera ritningsrevideringar av kopplingsscheman, sprängskisser eller monteringsanvisningar

Förstora bilden genom att klicka på den.

Vill du veta mer?

Fördelarna med ritningsförvaltning

 • Sömlöst integrerat med  Microsoft Dynamics NAV
 • Effektiv förvaltning av reviderade ritningar
 • Möjlighet att koppla ritningar till valfritt antal processer och artiklar
 • Flera olika ritningstyper per artikel
 • Detaljerad statushantering
 • Transparent användningskontroll

Revideringshantering

Förstora bilden genom att klicka på den.

Tydlig spårbarhet av andringar i dokumentationen

Revideringshanteringen i cc|produktdatahantering säkerställer att uppgifterna är konsekventa efter ändringar. Med hjälp av bekväma funktioner kan man enklare bestämma vilka delar som berörs. En viktig punkt i detta är användningskontrollen, som fastställer de enskilda ritningarnas användningsområde. Utifrån denna information fastställs om hela produktstrukturen, komponentgruppen eller bara den enskilda delen ska anpassas. Dessutom kan de ändrade dokumenten distribueras effektivt. cc|produktdatahantering använder alternativet för automatisk överföring av dokument för att uppdatera alla berörda dokument till den senaste versionen.

Fördelarna med revideringshantering

 • Effektiv förvaltning av reviderade ritningar
 • Överföra revideringar både automastiskt och manuellt
 • Snabbt fastställa berörda delar via ritningsanvändningen
 • Enkelt att byta ut revideringar

Ändringshantering

Håll koll på pågående ändringar

Via ändringshanteringen i cc|produktdatahantering kan avdelningsövergripande processer styras specifikt. Ändringsmeddelanden informerar konstruktörerna om alla anpassningar som krävs. Därvid är detaljerad information tillgänglig om typ av ändring och om vilka komponenter som berörs. Utifrån detta kan konstruktörerna granska processen noggrant och fatta beslut om produktändringar utan att först behöva leta efter informationen. 

Alla produktändringar läggs in i företagets organisation via ett ändringsuppdrag. Dessutom fastställer en flexibel uppgiftslista de inblandade avdelningarnas uppgifter. De enskilda uppgifterna övervakas via systemet och dokumenteras på ett transparent sätt. På så sätt kan konstruktörerna när som helst tydligt se ändringarnas aktuella status.

Standardiserade processer sörjer för transparens och en effektiv ändringshantering.

Förstora bilden genom att klicka på den.

Fördelarna med ändringshantering

 • Standardiserade ändringsprocesser för tillverkningen
 • Berörda avdelningar informeras automatiskt
 • Bearbetningsstatus informerar om hur de enskilda uppgifterna fortskrider

CAD-anslutning

Heta linjen till CAD-världen

Hur väl och effektivt ett företag arbetar beror framför allt på att tillräckliga data finns och håller hög kvalitet. När det gäller diskret tillverkning är det framför allt korrekta CAD-data som säkerställer en friktionsfri tillverkning. För att ert företag ska kunna utnyttja ERP-system som Microsoft Dynamics NAV optimalt bör minst

 • 90 procent av bestånden dokumenteras korrekt
 • 90 procent av alla arbetsanvisningar och arbetsprocesser vara exakt beskrivna
 • 98 procent av alla stycklistor vara korrekt framtagna
 •  99 procent av artikelhuvuddatan vara dokumenterad i alla detaljer

Detta kan normalt bara garanteras om man kan ansluta företagets programvara fullt ut till vanliga CAD-, PDM- och PLM-system. Denna uppgift övertas av cc|produktdatahantering – CAD-anslutning, som finns som tillval och omfattar anslutning till över 20 CAD-, PLM- och PDM-system. Genom att CAD-anslutningen anpassas individuellt till respektive företags krav säkerställs att uppgifterna alltid är uppdaterade och identiska i ERP- och CAD-systemet. Förutom ritningar, artiklar och stycklistor anpassas även processer mellan CAD- och ERP-systemen. Grunden utgörs av gränssnittstekniken CADLink, som bland annat hjälper användaren med en effektiv visuell feldetektering.

 

cc|produktdatahantering – CAD-anslutning kopplar ihop Microsoft Dynamics NAV med alla vanliga CAD-, PLM- och PDM-system.

Fördelarna med CAD-anslutningen

 • 20 olika CAD-, PDM- och PLM-system kan integreras
 • Datasynkronisering i realtid
 • Direkt integrering i Microsoft Dynamics NAV
 • Detekterade fel visas visuellt

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail