COSMO Rental

Enkel hantering av dina uthyrningsprocesser för massartiklar, maskiner, komponenter eller tillbehör.

COSMO Rental är en förvaltningslösning - helt integrerad i Microsoft Dynamics 365 BusinessCentral - för små och medelstora företag som automatiserar och effektiviserar dina affärsprocesser. Denna mycket anpassningsbara COSMO Rental gör det möjligt för företag att hantera delar av sin uthyrningsverksamhet.

Lösningen är inte specifik för någon särskild uthyrningsbransch, utan är generisk för alla typer av uthyrningsföretag. Den täcker behoven hos såväl massuthyrningsföretag som hos återförsäljare och uthyrningsföretag av byggmaskiner.

Läs mer och ladda ner en kostnadsfri utvärderingsversion på Microsoft AppSource.

Vill du veta mer om COSMO Rental? Hör av dig till mig:

Markus Engman
Head of Sales - Sweden