COSMO Data Integration Framework

Konfigurerbart datautbyte mellan flera företag med Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 

På många marknader råder det inte bara konkurrens mellan enskilda företag utan även mellan kollektivt sammanlänkade leveranskedjor. Sådana leveranskedjor kan omfatta både enskilda företag från en koncern och juridiskt oberoende företag. När flera parter är involverade i värdeskapandeprocessen ökar samordningsarbetet. Därför måste samarbetet längs försörjningskedjan fungera smidigt.

Optimera försörjningskedjor med processintegration

I den dagliga affärsverksamheten innebär detta främst utbyte av dokument, data och information. Detta omfattar t.ex. stamdata, t.ex. för artiklar och kunder, samt dokument, dvs. leveransbesked, beställningar, fakturor och krediter. I elektronisk form kan nya artiklar snabbt distribueras i hela leveranskedjan. På dokumentnivå kan digitala leveransmeddelanden behandlas direkt i mottagarens företagsprogram. Detta resulterar i sömlösa affärsprocesser som sammankopplar avdelningar, platser och olika företag. Företagsövergripande processer blir därmed transparenta och kontrollerbara.

Funktioner i överblick

 • Datautbyte mellan flera klienter
 • Överföringar mellan olika databaser eller SharePoint-servrar
 • Både fullständigt och gradvis utbyte av data
 • Papperslös dokumentöverföring baserad på modern XML-teknik
 • Enkel integrering av system från tredje part
 • Automatisering av alla processer inom Microsoft Dynamics 365 Business Central
 • Felhantering med e-postmeddelanden
 • Konfigurerbar datakonvertering
 • Enkel integrering i Microsoft Dynamics 365 Business Central
 • Automatisk registrering av alla aktiviteter i loggfiler
 • Lätt att implementera

Läs mer och ladda ner en kostnadsfri utvärderingsversion på Microsoft AppSource

Vill du veta mer om "DIF:en"? Hör av dig till mig:

Mari Forsberg
Senior Sales Consultant - Finance, Trade & Service