Vi ser till att du är uppdaterad

Warten Sie nicht auf ein ERP-Update - COSMO CONSULT

”Inget är mer konstant än förändring” – det gäller både i vardagslivet och i företagsvärlden. Marknaden förändras ständigt. Digitaliseringen och globaliseringen intensifierar konkurrensen. Samtidigt får samarbete, vertikala leverantörskedjor och internationalitet allt större betydelse.

De som kan anpassa sig snabbt till de nya kraven får fördelar. Affärssystemet spelar här en avgörande roll: Effektivitet och flexibla processer förflyttar din verksamhet framåt. Är inte detta den verklighet du upplever? Då är det hög tid att du uppgraderar ert ERP-system och ser över era arbetsflöden.

Att uppgradera är inte ett självändamål

Ett effektivt användargränssnitt, nya tilläggsfunktioner, mobilt gränssnitt, optimal integration med Microsoft Office – dessa är bara några av fördelarna med Dynamics ERP-familjen.

Men man ska inte uppgradera till den senaste versionen bara för uppgraderingens skull, utan ett uppgradringsprojekt måste vara ekonomiskt försvarbart. Det handlar om mer än bara programvara. Det handlar om att optimera era verksamhetsprocesser, förenkla era strukturer och minska kostnaderna – samtidigt som ni fortsätter att erbjuda den bästa servicen till era kunder. 

COSMO CONSULT har den rätta expertisen för just detta. Vårt team kan inte bara hantera programvaran, de förstår din bransch och verksamhet. Tillsammans analyserar vi om en uppgradering är lönsamt för din verksamhet. Vi visar er den enklaste och den mest kostnadseffektiva uppgraderingsvägen till den senaste versionen av Dynamics NAV eller det molnbaserade Dynamics 365.

De viktigaste frågorna att ställa sig inför en uppgradering

Professionell hantering av versionsförändringar förbygger obehagliga överraskningar. Planering är A och O, har du tänkt på de stora delarna kan du följa din plan likt en kompass?; du kan behålla överblicken även om det blir stressigt. Därför bör du fundera på följande frågor inför en uppgradering:

  • Vilken är den enklaste vägen att gå för att uppgradera till den senaste versionen av ert ERP-system?
  • Är en enkel uppgradering ens möjlig?
  • Eller vore det vettigare att implementera ett helt nytt system istället?
  • Hur förflyttas det befintliga affärsdatat till den nya versionen?
  • Hur lång tid tar ett uppgradringsprojekt?
  • Vilka är utmaningarna?

Vi hittar lösningarna på dessa frågor tillsammans. Vårt team för befintliga kunder och reengineering hjälper er att:

  • Analysera och optimera verksamhetsprocesser
  • Byta ut underhållsintensiva lokalanpassade lösningar till standardlösningar
  • Städa upp i er affärsdata och migrera det till det nya systemet

Du får snabbt del av den senaste teknologin från Microsoft; du kommer öka din konkurrenskraft och din lönsamhet.

Kontakta oss för mer information! Vi skulle bli väldigt glada om vi fick möjlighet att berätta mer om våra tjänster.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail