ERP-uppdatering, ERP-uppgradering eller Ominstallering?

Med COSMO CONSULT får du en partner som hjälper dig att växla till den senaste versionen av Microsoft Dynamics NAV

”Change is the only constant” – detta är sant för många delar av livet och i dagsläget är det också sant när det gäller den miljö i vilken företag verkar. Marknaden är i ständig förändring och konkurrenstrycket ökar i takt med globaliseringen; samtidigt blir samarbete och internationell verksamhet allt viktigare. Förmågan att snabbt anpassa sig till rådande krav är nyckeln till framgång och det ERP-system ni använder är en väsentlig del i detta. Ineffektiva och stela processer kan stjälpa en hel verksamhet. Om du känner igen dig är det dags att modernisera ert ERP-system och göra en bedömning av era existerande arbetsflöden.

Det handlar om så mycket mer än bara mjukvaran

Du och era team måste prestera de bästa resultaten med de verktyg ni har att tillgå – det handlar inte om att skaffa det allra senaste programmen, användargränssnitten eller hårdvaran bara för sakens skull. IT bidrar i hög grad till er lönsamhet, men ni är ju inte ett IT-bolag. Det ni behöver är att ert affärssystem fungerar och levererar resultat. Det måste stödja er i bedömningen och optimeringen av era processer, förenkla er datahantering, förbättra kundnöjdheten, kapa kostnader, rensa data, snabba upp produktionen – det handlar om så mycket mer än bara ny mjukvara.

En ERP-implementering behöver inte vara ett mål i sig

Att implementera den senaste Microsoft Dynamics NAV-versionen behöver inte vara ett mål i sig själv – det måste vara en investering som lönar sig för dig. COSMO CONSULT har de rätta experterna för att hjälpa er att bedöma detta. Vårt team analyserar ert nuvarande system och bestämmer tillsammans med er om det är värt att göra en migrering. De kommer också att kartlägga alla nödvändiga steg för att uppgradera er till den senaste standardversionen av Microsoft Dynamics NAV.

För ert bolag, era anställda, er lönsamhet

Ett förbättrat rollbaserat gränssnitt, förbättrade kärnfunktioner, nya möjligheter för mobil access av verksamhetsdata, förbättrad integration med Microsoft Office – detta är bara några få av höjdpunkterna i den nuvarande versionen Microsoft Dynamics NAV 2016.

Migrera till NAV 2016

Om ni för tillfället kör en äldre version av Microsoft Dynamics NAV  kanske du funderar på om det nu är rätt tid att uppgradera. Det enkla svaret är Ja!

Frågor att ställa sig vid en eventuell migrering till den senaste NAV-releasen:

  • Vad skulle en migrering från vår äldre NAV-version till Microsoft Dynamics NAV 2016 innebära?
    • Vilken är den bästa vägen att migrera verksamhetsdata till den nya versionen?
    • Hur mycket tid behövs för att planera ett sådant projekt?
  • Vad ställer det för krav på våra anställda?

Vi kan ge er svaren på dessa och andra frågor om Microsoft Dynamics NAV 2016.

Vårt team hjälper dig att:

  • Analysera och optimera affärsprocesser
  • Byta ut underhållsintensiva kundspecifika lösningar med standardfunktioner
  • Rensa upp i data och föra över data till ert nya system

Så att ni snabbt och enkelt kan ta del av fördelarna med den senaste Microsoft-tekniken och i förlängningen etablera konkurrensfördelar och öka er lönsamhet.

 

Kontakta oss för mer information! Vi skulle bli väldigt glada om vi fick möjlighet att berätta mer om våra tjänster.

Dela

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Mariedalsgatan 5
503 38 Borås
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Universitetsallén 32
852 34 Sundsvall
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail