Rådgivningsfilosofi

Business software for people

För oss på COSMO CONSULT är människor i centrum. Det är ju ändå så att det är människorna vi arbetar med som avgör om ett affärssystem är effektivt eller inte, som bedömer systemets styrkor och svagheter, som upplever glädje eller frustration när systemet används och som slutligen avgör huruvida affärssystemet är en bra investering.  I varje verksamhet finns flertalet jobbroller som alla har olika behov, krav och önskningar om de verktyg som används dagligen. Med COSMO CONSULTs olika ERP-, DMS- och BI-lösningar får ni de verktyg som behövs för en viss roll inom ert företag. Därför säger vi att vi levererar ”business software for people”.

Ett jämnlikt partnerskap

COSMO CONSULT erbjuder er helhetslösningar och support för ert affärssystem. Vi fokuserar på att etablera långvariga och nära partnerskap med våra kunder där vi litar på varandra. Vi anser att detta garanterar hållbart värde och en hög nivå av investeringssäkerhet. Vårt motto är: Lägg grunden för ett lyckosamt projekt tillsammans.

Konsultexpertis

Vi är införstådda med alla olika beroenden och relationer mellan organisation, processer och IT-funktioner – även på koncernnivå. Våra konsulter har en bred bakgrund med många års erfarenhet, och vi försäkrar oss alltid om att placera rätt konsult i det enskilda projektet. För att ni ska få den allra bästa servicen diskuterar vi alltid era krav direkt med er och anpassar varje erbjudande till er specifika situation.

Branschkunskaper

Vi fokuserar på små till medelstora företag i tillverknings-, e-handels- och tjänstesektorn. Våra branschkunskaper hänger nära samman med vår erfarenhet av affärsprocesser och de skiftande processer och teknologier som utvecklar de marknader vi verkar i. Vi talar alltid ert språk och utvecklar innovativa lösningskoncept i nära samarbete med er.

Kvalificerade anställda

Våra anställda är hjärtat i vår organisation. Högkvalificerade, engagerade och innovativa team är en förutsättning för att lyckas med ett IT-projekt. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda löpande och avancerad vidareutbildning till våra anställda. Våra team har många års erfarenhet av att implementera komplexa IT-projekt i en mängd olika branscher.

Få ut mer av din verksamhet

Låter detta intressant? 

Genom att arbeta med dig, är vi säkra på att vi kan hitta det perfekta konceptet för att möta dina specifika krav. Kontakta oss för att diskutera hur COSMO CONSULT kan hjälpa dig att få mer produktion av ditt företag.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail