Projekthantering

Vår erfarenhet - din framgång

Professionell projekthantering är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för komplexa programvarulösningar. Våra etablerade och beprövade metoder bygger på tjugo års erfarenhet av projekthantering tillsammans med erkända projektstandarder som PMI eller SCRUM. Vi brinner för att utvecklas och förbättrar kontinuerligt och engagerat våra processer och verktyg, så att vi kan bli ännu bättre på att möta behoven hos våra kunder och partners i gemensamma projekt.

Här hittar du mer information om våra metoder:

Agil projektmetodik

Med Agil projektmetodik kan du försöka hantera komplexiteten i dagens affärssystem och göra dem flexiblare. I agil systemutveckling tar man mer hänsyn till önskemål om ändringar och reagerar flexibelt på nya krav som dyker upp först under projektets gång.

SureStep

SureStep erbjuder en metodik kombinerad med projektledningsverktyg och ”best practice” samt användarvänliga verktyg som möjliggör implementering, migrering, konfigurering och uppgradering av Microsoft Dynamics.

Mer än bara en process

Våra projektmodeller är avgörande och en språngbräda på vägen till framgång, men det viktiga för en framgångsrik projekthantering är förståelse och anpassning. Sofistikerade processer och verktyg skapar många möjligheter, men det är lika viktigt att komma ihåg att varje projekt är unikt. Varje projekt har sina krav och villkor. Inte minst är de personer som vi arbetar tillsammans med för att göra dessa projekt framgångsrika unika. Det finns ingen mall för framgångsrik projektledning. All vår kunskap och erfarenhet behöver anpassas efter varje nytt projekt. Det har gjort oss lyhörda och det är det som driver oss och gör projekthantering så tilltalande för oss. Varje projekt är en ny utmaning och en ny möjlighet. Därför har vi redan från början utformat våra processer och verktyg så att de lätt kan anpassas till de individuella behoven för varje projekt.

State-of-the-art-verktyg för smidigare samarbeten

Vår projektplattform baseras på Microsoft SharePoint och gör det möjligt för hela teamet att samarbeta så effektivt och smidigt som möjligt. Det ger oss, våra kunder och våra partners möjligheten att dela relevant information på en central plats. Tack vare de modernaste och mest användarvänliga samarbetsverktygen kan alla inblandade i projektet få tillgång till den senaste informationen om projektstatusen, när som helst.

Vi anpassar oss efter dina behov

Varje projekt är unikt, därför erbjuder vi olika metoder för projekthantering. Från vår konventionella projektmodell Surestep till våra mer lättrörliga metoder. Vad som är rätt för ett visst projekt beror på en rad faktorer och graden av komplexitet och anpassning. Tillsammans med dig som kund diskuterar vi de här faktorerna i detalj, så att vi tillsammans kan välja den bästa metoden för just ditt projekt. Vi har även positiva erfarenheter av att använda hybridmetoder som kombinerar element från olika metoder. Det viktiga är att vi hittar ett sätt som verkligen passar dina behov.

Nära samarbeten ger framgångsrika partnerskap

Oavsett vilken projektmodell som väljs i ett projekt är det viktigt för oss att skapa ett nära samarbete där vi tillsammans hittar ömsesidiga och konstruktiva lösningar. Tillsammans med våra kunder bildar vi en gemensam grupp som passionerat och engagerat samarbetar kring de överenskomna projektmålen. De regelbundna styrgruppsmötena säkerställer att cheferna ständigt är underrättade och kan justera eventuella utmaningar på ett tidigt stadium. Vi har verktygen för framgångsrika partnerskap, men framför allt har vi förmågan att skapa lyckade samarbeten.

Vill du veta mer om hur du kan få en framgångsrik projekthantering? Kontakta oss via telefon eller e-post, så diskuterar vi hur vi kan hjälpa dig. Vi ser fram emot att höra av dig!

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail