Projekthantering

Vår erfarenhet

Professionell, state-of-the-art projekthantering är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i genomförandet och utvecklingen av komplexa programvarulösningar. Våra etablerade och beprövade metoder för genomförande bygger på cirka 20 års erfarenhet av projekthantering, samt erkända projektstandarder som PMI eller SCRUM. Vi antar ständigt uppgiften att kontinuerligt förbättra våra processer och verktyg med passion och engagemang, så att vi mer effektivt kan svara på behoven hos våra kunder och partners i gemensamma projekt.

Mer detaljerad information om våra metoder finner du här:

Agil projektmetodik

Med Agil projektmetodik kan du försöka hantera komplexiteten i dagens affärssystem och göra dem flexiblare. I agil systemutveckling tar man mer hänsyn till önskemål om ändringar och reagerar flexibelt på nya krav som dyker upp först under projektets gång.

SureStep

SureStep erbjuder en metodik kombinerad med projektledningsverktyg och ”best practice” samt användarvänliga verktyg som möjliggör implementering, migrering, konfigurering och uppgradering av Microsoft Dynamics.

Mer än bara en process

Våra projektmodeller är avgörande, men de är bara en språngbräda på vägen till framgång. Förutom sofistikerade processer och verktyg, anser vi att det är viktigt att kontinuerligt påminna oss om att varje projekt är unikt. Detta beror delvis på de många olika projektkrav och villkor, men också till de olika personer som vi arbetar med sida vid sida för att göra dessa projekt framgångsrika. Det är denna utmaning i synnerhet och det faktum att det inte finns någon mall för framgångsrik projektledning, som driver oss och gör denna disciplin så tilltalande för oss. Redan från början har vi utformat våra processer och verktyg så att de lätt kan anpassas till individuella behov inom projekt.

State-of-the-art verktyg

Baserat på Microsoft Sharepoint, erbjuder vi en projektplattform för varje projekt som gör det möjligt för hela laget att samarbeta på ett effektivt sätt. Detta ger våra kunder, våra partners och oss själva möjligheten att dela relevant information på en central plats och att använda state-of-the-art samarbetsverktyg. I samband med nyttjanderätt, kan alla inblandade i projektet få tillgång till den senaste informationen om projektstatusen, när som helst.

Vi anpassar oss efter dina behov

Vi erbjuder olika metoder för projekthantering, från vår konventionella projektmodell Surestep till våra lättrörliga metoder. Det finns en rad faktorer som avgör vilken filosofi som är den rätta för ett visst projekt, liksom graden av komplexitet och anpassning. Vi diskuterar dessa faktorer med våra kunder i detalj så att vi kan arbeta tillsammans för att välja den mest lämpliga projektstyrningsmetoden. I många fall har vi haft positiva erfarenheter med hybridmetoder som kombinerar element av olika metoder.

Att arbeta i partnerskap

Oavsett vilken särskild utformning som väljs för projektmodell i ett projekt, är vårt fokus på att etablera en kultur av att arbeta i nära samarbete och hitta ömsesidiga och konstruktiva lösningar tillsammans. Vårt mål är att arbeta med våra kunder för att bilda en gemensam grupp som bedriver de överenskomna projektmålen med passion och engagemang. Regelbundna styrgruppsmöten säkerställer att chefer håller sig underrättade och kan justera utmaningar i projekt på ett tidigt stadium.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail